Akademisk Råd

Akademisk Råd på SCIENCE

På Københavns Universitet er der på hvert fakultet nedsat et akademisk råd.

Akademisk Råd (AR) har følgende opgaver:

 • At udtale sig til dekanen om den interne fordeling af bevillinger.
 • At udtale sig til dekanen om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for videnudveksling.
 • At indstille til dekanen om sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger.
 • At tildele ph.d.- og doktorgraden.
 • Andre opgaver efter universitetets vedtægt.

AR kan udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig betydning for universitetets virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske forhold, som dekanen forelægger.

AR består af dekanen og seks repræsentanter valgt af det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og tre repræsentanter for de studerende. Det teknisk-administrative personale vælger tre repræsentanter, som deltager i møderne som valgte observatører.

Rådets møder er offentlige. Sager kan dog behandles for lukkede døre, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. Ønsker du adgang til et møde, kan du henvende dig til Akademisk Råds sekretær Susanne Weibel. Dagsordener og beslutningsreferater gøres offentligt tilgængeligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmer af Akademisk Råd

Dekan Katrine Krogh Andersen
dekan@science.ku.dk 

VIP-repræsentanter (valgt for perioden 1. februar 2022 til 31. januar 2025)

Professor Mogens Høgh Jensen
Niels Bohr Instituttet (NBI)
mhjensen@nbi.ku.dk
Repræsentationsområde: Fysik, Kemi

Professor Marina Bergen Jensen
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN)
mbj@ign.ku.dk
Repræsentationsområde: Geografi/Geologi, Skov & Landskab, Statens Naturhistoriske Museum

Professor Christian Kapel
Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN)
chk@plen.ku.dk
Repræsentationsområde: Biologi, Jordbrug/Økologi, Plantebiologi/Bioteknologi

Lektor Martin Willemoës (forperson)
Biologisk Institut (BIO)
willemoes@bio.ku.dk
Repræsentationsområde: Biologi, Jordbrug/Økologi, Plantebiologi/Bioteknologi

Lektor Lasse Gliemann
Institut for Idræt og Ernæring (NEXS)
gliemann@nexs.ku.dk
Repræsentationsområde: Fødevarevidenskab, Fødevareøkonomi, Human ernæring, Idræt

Professor Fritz Henglein
Datalogisk Institut (DIKU)
henglein@di.ku.dk
Repræsentationsområde: Datalogi, Matematik, Naturfagenes Didaktik

Studenterrepræsentanter (valgt for perioden 1. februar 2024 – 31. januar 2025)

Nanna Schwarz Jørgensen
dnm144@alumni.ku.dk

Lisa Schønbech
cbt756@alumni.ku.dk

Andreas Nørgaard Holm
annh@di.ku.dk

TAP-observatører (valgt for perioden 1. februar 2022 til 31. januar 2025)

Teamleder Lene Mariager
Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN)
lma@plen.ku.dk

Specialkonsulent Philipp Lorenzen
SCIENCE Fakultetssekretariat (FS)
plo@science.ku.dk

Specialkonsulent Caspar Elo Christensen
Biologisk Institut (BIO)
caspar.christensen@bio.ku.dk

Suppleant for Marina Bergen Jensen

Professor Karsten Raulund-Rasmussen
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN)
kkr@ign.ku.dk

Suppleant for Christian Kapel

Professor Anja Thoe Fuglsang
Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN)
atf@plen.ku.dk

Suppleant for Martin Willemoës

Lektor Henriette Elisabeth Autzen
Biologisk Institut (BIO)
henriette.autzen@bio.ku.dk

Suppleanter (rangordnet) for Fritz Henglein

Professor Kristine Cecile Harper
Institut for Naturfagenes Didaktik (IND)
kch@ind.ku.dk

Professor Søren Eilers
Institut for Matematiske Fag (MATH)
eilers@math.ku.dk 

Professor Irina Shklovski
Datalogisk Institut (DIKU)
ias@di.ku.dk

Lektor Asger Törnquist
Institut for Matematiske Fag (MATH)
asgert@math.ku.dk

Suppleanter (rangordnet) for Mogens Høgh Jensen

Professor Jesper Nygaard
Niels Bohr Institutet (NBI)
nygaard@nbi.ku.dk

Professor Ole John Nielsen
Institut for Kemi (CHEM)
ojn@chem.ku.dk

Suppleant for Lasse Gliemann

Lektor Annemarie Olsen
Institut for Fødevarevidenskab (FOOD)
ano@food.ku.dk

Suppleant for TAP-observatører

Specialkonsulent Camilla Volden Van
SCIENCE Fakultetssekretariat (FS)
van@science.ku.dk 

Arbejdsmiljøkoordinator Henriette Lerche
Niels Bohr Institutet (NBI)
hlerche@nbi.ku.dk

Specialkonsulent Nynne Christensen
Biologisk Institut (BIO)
nmchristensen@bio.ku.dk

 

 

 • Fredag d. 23. februar 2024, kl. 9.00-12.00
  Bülowsvej 17, mødelokale A126
 • Torsdag d. 18. april 2024, kl. 9.00-12.00
  Bülowsvej 17, mødelokale A126
 • Onsdag d. 12. juni kl. 12.00-15.00.
  Bülowsvej 17, mødelokale A126

 • Torsdag d. 19. september kl. 12.00-15.00
  Bülowsvej 17, mødelokale A126

 • Fredag d. 6. december 2024, kl. 9.00-12.00
  Bülowsvej 17, mødelokale A126

 

 

 • Fredag d. 24. februar 2023, kl. 9.00-12.00 i mødelokale A126, Bülowsvej 17, Frederiksberg
 • Fredag d. 21. april 2023, kl. 12.30-15.30 i mødelokale A126, Bülowsvej 17, Frederiksberg
 • Tirsdag den 13. juni 2023, kl. 13.00-16.00 i mødelokale A126, Bülowsvej 17, Frederiksberg
 • Fredag d. 22. september 2023, kl. 12.30-15.30 i mødelokale A126, Bülowsvej 17, Frederiksberg
 • Tirsdag d. 31. oktober 2023, kl.12.30 – 13.30 i mødelokale H60, Dyrlægevej 10, Frederiksberg
 • Fredag d. 1. december 2023, kl. 9.00-12.00 i mødelokale A126, Bülowsvej 17, 1. sal, Frederiksberg

 

 

 • 25. februar 2022, kl. 13.00-16.00 i A126, Bülowsvej 17, Frederiksberg
 • 28. april 2022, kl. 09.00-12.00 i  A126, Bülowsvej 17, Frederiksberg
 • 10. juni 2022, kl. 12.30-15.30 i A126, Bülowsvej 17, Frederiksberg
 • 16. september 2022, kl. 09.00-12.00 i A126, Bülowsvej 17, Frederiksberg
 • 14. oktober 2022 - ekstraordinært - kl. 08.30-12.00 i A126, Bülowsvej 17, Frederiksberg
 • 2. december 2022, kl. 12.30-15.30 i A126, Bülowsvej 17, Frederiksberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du at se referater fra møder før 2018 og bilagsmateriale generelt, kan du henvende dig til Akademisk Råds sekretær Susanne Weibel.