Forskere fra SCIENCE fortæller om potentialerne i kvanteteknologi. Filmen er på engelsk. Se alle vores SCIENCE foredrag

FORSKNING

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) er landets største forskningsmiljø inden for natur- og biovidenskab. Forskningen favner bredt inden for de naturvidenskabelige discipliner og hviler på to fundamenter - den stærke grundforskning og den anvendelsesorienterede forskning.