SCIENCE alumnenetværk - på gensyn

SCIENCE alumnenetværk

På SCIENCE siger vi ikke farvel, men på gensyn. Som en del af SCIENCE alumnenetværk får du en livslang tilknytning til dit universitet, faglig inspiration og muligheden for at møde nye og gamle medstuderende.

 

SCIENCE alumnenetværk giver dig mulighed for at deltage i forskellige alumneaktiviteter, og blive opdateret på ny viden på tværs af institutter, uddannelser og større samfundstendenser. SCIENCE udbyder et til to årlige halvdagsarrangementer inden for tværfaglige temaer, som eksempelvis bæredygtighed. Derudover vil nogle af institutter eller uddannelser arrangere aktiviteter på udvalgte fagområder, hvor du som alumne inden for fagområdet kan få faglig opdatering og indsigt i nye forskningsområder.

 

 

SCIENCE alumnenetværk er for dig, der har læst på et af institutterne under SCIENCE og afsluttet med minimum en bachelorgrad. Netværket er etableret med ønsket om at styrke og understøtte de lokale aktiviteter på institutterne, og som alumne vil dit medlemskab være på institutniveau.

 

Har dit institut ikke et selvstændigt alumnenetværk, kan du her på siden følge med i SCIENCEs udbud af alumnearrangementer.

Institutter med selvstændigt alumnenetværk