Presse

SCIENCE Kommunikation kan hjælpe journalister, tilrettelæggere eller anden medarbejder til at finde den mest relevante ekspertkilde til din historie eller blive inspireret til en god forskningshistorie. Under pressemateriale kan du finde Det Natur- og Biovidenskabeliges (SCIENCE) logo og designguide til hvordan vores logo bør fremtræde. Du kan ydermere få informationer om Det Natur- og Biovidenskabeliges strategi samt fakultetets hovedtal.