Direktionen på SCIENCE

Direktionen beskæftiger sig med aktuelle og væsentlige sagsområder inden for forskning, ud­dannelse, erhvervs- og myndighedssamarbejde samt formidling i det hele taget. Ingen større udviklingsprojekter, der er centralt forankret på fakultetet, kan igangsættes uden direktionens godkendelse. I alle sager er det gældende, at dekanen kan træffe endelig beslutning på fakultetet.

Direktionen på SCIENCE

Dekanen

Fakultetets dekan er fakultetets leder og har med reference til rektor ansvaret for fakultetets samlede udvikling og dets økonomi. Dekanen skal lede den akademiske udvikling og sikre, at fakultetet udfører fremragende forskning, yder uddannelse af højeste kvalitet og varetager en velfungerende formidling.

Dekan Katrine Krogh Andersen

Katrine Krogh Andersen

Dekan 

E-mail: sci-dekan@science.ku.dk
Tlf. (sekretariat): 3533 2010

Prodekaner

SCIENCE har tre prodekaner, som repræsenterer dekanen i forhold til tre af fakultetets kerneopgaver: Forskning, ud­dan­nelse samt samarbejde med erhvervsliv og myndigheder.

Grete Bertelsen

Grete Bertelsen

Prodekan for uddannelse 

E-mail: proud@science.ku.dk
Grete Bertelsens forskerprofil

Lise Arleth

Lise Arleth

Prodekan for forskning

E-mail: profor@science.ku.dk
Lise Arleths forskerprofil

Erik Bisgaard Madsen

Erik Bisgaard Madsen

Prodekan for erhvervs- og myndighedssamarbejde

E-mail: proem@science.ku.dk
Erik Bisgaard Madsens forskerprofil

Fakultetsdirektøren

Fakultetsdirektøren er leder af fakultetssekretariatet. Fakultetsdirektøren er bindeled mellem fakultetssekretariatet og institutternes administrative ledelse.

Henrik Zobbe

Henrik Zobbe

Fakultetsdirektør

E-mail: fak-direktor@science.ku.dk
Henrik Zobbes forskerprofil