Direktionen på SCIENCE

Direktionen beskæftiger sig med aktuelle og væsentlige sagsområder inden for forskning, ud­dannelse, erhvervs- og myndighedssamarbejde samt formidling i det hele taget. Ingen større udviklingsprojekter, der er centralt forankret på fakultetet, kan igangsættes uden direktionens godkendelse. I alle sager er det gældende, at dekanen kan træffe endelig beslutning på fakultetet.

Direktionen på SCIENCE

Dekanen

Fakultetets dekan er fakultetets leder og har med reference til rektor ansvaret for fakultetets samlede udvikling og dets økonomi. Dekanen skal lede den akademiske udvikling og sikre, at fakultetet udfører fremragende forskning, yder uddannelse af højeste kvalitet og varetager en velfungerende formidling.

Dekan Katrine Krogh Andersen

Katrine Krogh Andersen

Dekan 

E-mail: sci-dekan@science.ku.dk
Tlf. (sekretariat): 3533 2010

Download højtopløseligt billede af Katrine

Prodekaner

SCIENCEs prodekaner repræsenterer dekanen i forhold til tre af fakultetets kerneopgaver: Forskning, ud­dan­nelse samt samarbejde med erhvervsliv og myndigheder.

Andreas de Neergaard

Andreas de Neergaard

Prodekan for uddannelse

E-mail: proudd@science.ku.dk

Andreas de Neergaards forskerprofil

Jesper Wengel

Jesper Wengel

Prodekan for innovation og samfundsrelationer

E-mail: prois@science.ku.dk

Fakultetsdirektøren (Konstitueret)

Fakultetsdirektøren er leder af fakultetssekretariatet. Fakultetsdirektøren er bindeled mellem fakultetssekretariatet og institutternes administrative ledelse.

Claus Aagaard Thomsen

Claus Aagaard Thomsen

Konstitueret fakultetsdirektør

E-mail: fak-direktor@science.ku.dk