Hæderspriser på SCIENCE

Hæderspriser på SCIENCE

På SCIENCE har vi 7 hæderspriser. De uddeles til forskere og undervisere på SCIENCE, som har udmærket sig på forskellige måder. Priserne uddeles en gang om året. 

 

Alle studerende kan hvert år indstille deres yndlingsunderviser til SCIENCE Undervisningspris. Prisen gives til en underviser som har præsteret særligt godt i forhold til at levere engagerende undervisning, løbende udvikle sin undervisning, videndele med kollegaer og understøtte af de studerendes læring.

Prisen består af 75.000 kr. som skal deles mellem modtageren og dennes undervisningsteam.

Indstil din kandidat

Det er kun ansatte på SCIENCE der kan nominere kandidater til SCIENCE Undervisningspris.

Læs mere og nominér din kandidat på KUnet

Tidligere vindere af prisen

 

 

Hvert år uddeler vi SCIENCE Formidlingspris til en ansat på fakultetet, der har ydet en ekstraordinær indsats på det formidlingsmæssige område. Parametre som originalitet, nytænkning, impact, rækkevidde, kreativitet, engagement og lyst til at udbrede sin viden, er centrale for bedømmelsen. Prisen er på 25.000 kr.

Indstil din kandidat

Det er kun ansatte på SCIENCE der kan nominere kandidater til SCIENCE Formidlingspris.

Læs mere og nominér din kandidat på KUnet

Tidligere vindere af prisen

 

 

Ph.d.-prisen ved SCIENCE uddeles hvert år i september til tre fremragende ph.d.-projekter, der er indleveret og forsvaret på fakultetet inden for det forudgående år. Det eneste vurderingskriterium er projektets og dimittendens excellence.

Prisen uddeles af dekanen efter forslag fra fakultetets forskningsudvalg på baggrund af indstillinger fra fakultetets institutter.

Sammen med prisen får de tre vindere 25.000 kr. hver.

Indstil din kandidat

Det er kun ansatte på SCIENCE der kan nominere kandidater til SCIENCE ph.d.-pris.

Læs mere og nominér din kandidat på KUnet

Tidligere vindere af prisen

 

 

SCIENCE Erhvervspris uddeles i ulige år og tildeles forskere, som udmærker sig i forbindelse med erhvervssamarbejde og innovation enten i uddannelsesmæssig eller forskningsmæssig sammenhæng. Det kan fx være gensidigt værdiskabende resultater, opfindelser, eksternt samarbejde i uddannelserne, vidennetværk og forskningssamarbejde. Samarbejdet kan være med både private og offentlige parter.

Indstillingerne vurderes af et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra det danske erhvervsliv.

Vinderen modtager 75.000 kr. til faglige formål.

Indstil din kandidat

Læs mere og nominér din kandidat på KUnet

Tidligere vindere af prisen

  • 2019: Ferdinand Kuemmeth, NBI
  • 2021: Mogens Steffensen, MATH
  • 2023: Martin Lillholm, DIKU

Tidligere vinder af den nedlagte SCIENCE Erhvervspris for yngre forskere

  • 2019: Tariq Osman Andersen, DIKU

  • 2021: Prisen blev ikke uddelt

  • 2023: Omri Ross, DIKU

 

 

 

 

SCIENCE I&E pris for studerende tildeles en studerende eller et team, som udmærker sig ved at have en idé, som baseret på uddannelsesmæssig eller forskningsmæssig viden og forventes at kunne skabe impact i form af en ny service, teknologi eller produkt.

Prisvinder modtager et diplom samt 20.000 kr., som et rejsestipendium til besøg på en af de syv Innovation Centre Denmark Innovationscentre (Shanghai, Silicon Valley, Boston, München, São Paulo, New Delhi/Bangalore, Seoul og Tel Aviv). I tilfælde af at prisvinder er et team ville prisen være på 30.000 kr. i form af et rejsestipendium til et af de syv Innovation Centre Denmark Innovationscentre.

Hvem kan komme i betragtning?

Alle studerende ved SCIENCE, som arbejder med en erhvervsmæssig idé, kan komme i betragtning til prisen. Det kan være curriculært som eksempelvis Project-in-Practice eller det ekstra-curriculært som eksempelvis studerende, der arbejder med deres idé i SCIENCE Innovation Hub eller i Venture Cup. For at kunne indstille sig til prisen skal idéen være velbeskrevet, men den behøver ikke at være endeligt udmøntet, som en start-up, da både Project-in-Practice og idéer på et tidligt stadie er velkomne.

Sådan indstiller du

Studerende og undervisere har mulighed for at indstille en studerende eller et team, som de mener fortjener prisen.

Læs mere og nominér din kandidat på KUnet.

Tidligere vindere af prisen

 

 

SCIENCE Arbejdsmiljøpris uddeles hvert år i juni til personer eller grupper, der har gjort en særlig forskel for det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø på SCIENCE. Bedømmelsesudvalget består af fakultetsdirektøren, arbejdsmiljølederen, samt to arbejdsmiljø-koordinatorer. Prisen er på 25.000 kr.

Indstil din kandidat

Det er kun ansatte på SCIENCE der kan nominere kandidater til SCIENCE Arbejdsmiljøpris.

Læs mere og nominér din kandidat på KUnet