Digitalisering i samspil med vores omverden

Digitalisering forandrer måden vi lever, (sam)arbejder og kommunikerer på. På SCIENCE arbejder vi tæt sammen med offentlige organisationer og virksomheder om, hvilken form for digital viden og udvikling, der er brug for i samfundet. Med forskning og uddannelser i topklasse sætter SCIENCE et betydeligt aftryk på det danske samfund ved at skabe løsninger, der udnytter digitaliseringens muligheder på en etisk forsvarlig måde. Det gælder eksempelvis nye muligheder for at overføre viden til samfundet, lettere deling af data og øget tilgængelighed af forskningsresultater gennem digitale værktøjer og åbne platforme.

SCIENCE Digitaliseringsråd

SCIENCE Digitaliseringsråd er et rådgivende panel, der gennem visionære forslag og anbefalinger skal medvirke til, at SCIENCE udnytter digitaliseringens muligheder. Det sker i arbejdet med forskning, uddannelse, karriereparathed, formidling og administration. Samtidig medvirker rådet til, at fakultetet foretager de nødvendige investeringer på det digitale område.

En vigtig opgave for rådet er at have fokus på, hvordan uddannelserne fremadrettet skal udformes, så vi hele tiden er på forkant med den digitale udvikling uden at miste forbindelsen til universitetets kerneopgaver; forskningen , den forskningsbaserede uddannelse og samspillet med omverdenen. Rådet består af aktører fra erhvervslivet og den offentlige sektor. Herudover deltager SCIENCE’s direktion og en studenterrepræsentant. SCIENCE’s tolv institutter deltager løbende i rådets arbejde.

 

 

 

5 satsninger til fremtidens digitale omstilling

Anbefalingerne fra SCIENCE Digitaliseringsråd bliver omsat gennem strategiske initiativer, der skal føre til digitalt kompetente kandidater, innovative samarbejder med virksomheder samt til verdensklasse-forskning, der bidrager til at løse vigtige udfordringer i samfundet og gøre Danmark til en frontløber på det digitale område.

SCIENCE er fra 2017 til 2020 i gang med en omfangsrig satsning på det digitale område, der skal bidrage til den digitale udvikling af fakultetets forskning og undervisning. I den forbindelse er der afsat mere end 50 millioner kroner, som skal ruste forskere, studerende og den nuværende arbejdsstyrke i samfundet til fremtidens digitale omstilling. Konkret arbejder SCIENCE med fem digitale satsninger, som du kan læse mere om herunder.