Digitalisering

Digitalisering forandrer måden vi lever, (sam)arbejder og kommunikerer på. På SCIENCE arbejder vi tæt sammen med offentlige organisationer og virksomheder om, hvilken form for digital viden og udvikling, der er brug for i samfundet. Med forskning og uddannelser i topklasse sætter SCIENCE et betydeligt aftryk på det danske samfund ved at skabe løsninger, der udnytter digitaliseringens muligheder på en etisk forsvarlig måde. Det gælder eksempelvis nye muligheder for at overføre viden til samfundet, lettere deling af data og øget tilgængelighed af forskningsresultater gennem digitale værktøjer og åbne platforme.

SCIENCE Digitaliseringsråd

SCIENCE Digitaliseringsråd er et rådgivende panel, der gennem visionære forslag og anbefalinger skal medvirke til, at SCIENCE udnytter digitaliseringens muligheder. Det sker i arbejdet med forskning, uddannelse, karriereparathed, formidling og administration. Samtidig medvirker rådet til, at fakultetet foretager de nødvendige investeringer på det digitale område.

En vigtig opgave for rådet er at have fokus på, hvordan uddannelserne fremadrettet skal udformes, så vi hele tiden er på forkant med den digitale udvikling uden at miste forbindelsen til universitetets kerneopgaver; forskningen , den forskningsbaserede uddannelse og samspillet med omverdenen. Rådet består af aktører fra erhvervslivet og den offentlige sektor. Herudover deltager SCIENCE’s direktion og en studenterrepræsentant. SCIENCE’s tolv institutter deltager løbende i rådets arbejde.

 

 

Marianne Hyltoft, DeepTech Fund Director, PreSeed Ventures

Mette Harbo, Direktør i Center for IT og Medicoteknologi, Region Hovedstaden

Haktan Bulut, Koncerndirektør for IT og Teknologi, ATP

Henrik Føhns, Vært og redaktør på podcasten TECHTOPIA, Ingeniørforeningen IDA

Natasha Friis Saxberg, adm. Direktør, IT-Branchen

Lars R. Enevoldsen, Senior Vice President, Technology Software, Kamstrup A/S

Juan Farré, administrerende direktør, Teknologisk Institut

Søren Bækgaard Hansen, direktør for Enterprise Architecture & IT Strategy, Arla Foods

Kira Stine Hansen, Vicedirektør og chef for Biblioteksservice og partnerskaber, Det Kongelige Bibliotek

Ivar Ravn, direktør for Digital, SEGES Innovation P/S

Allan Christian Shaw, Corporate Vice President, Global Research Technologies, Novo Nordisk R&D

Thomas Krogh Jensen, CEO, Copenhagen Fintech

Jørgen S. Christensen, direktør for netteknik og intern service, Green Power Denmark

Søren Kamaric Riis, Vice President, Cochlear Ltds R&D

Anders Johanson, CTO, Grundfos

Kristian Edlund, Director for Data Science, LEGO Group 

Repræsentanter fra SCIENCE:

Katrine Krogh Andersen, dekan på SCIENCE (formand)

Claus Aagaard Thomsen, konstitueret fakultetsdirektør, SCIENCE

Lise Arleth, prodekan for forskning, SCIENCE

Jakob Grue Simonsen, institutleder på Datalogisk Institut

Andreas de Neergaard, prodekan for uddannelse, SCIENCE

Jesper Wengel, prodekan for innovation og samfundsrelationer, SCIENCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitale initiativer

Pioneer Centre for AI

Pionercentret for AI er Danmarks hidtil største forskningscenter for kunstig intelligens, og et samarbejde mellem fem danske universiteter, der gennem de næste år skal udvikle nye platforme, metoder og praksisser inden for kunstig intelligens. Ambitionen er at bedrive AI-grundforskning på højeste internationale niveau med fokus på at løse nogle af samfundets største udfordringer. Læs mere om Pioneer Centre for AI.

SCIENCE AI Centre

SCIENCE AI Centre arbejde for at fremme forskning og uddannelse inden for kunstig intelligens (AI) på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og på resten af ​​Københavns Universitet. Centeret faciliterer tværfaglige samarbejder på tværs af fakulteter, institutter samt partnere fra erhvervslivet og den offentlige sektor. Læs mere om SCIENCE AI Centre.

UCPH Quantum Hub

UCPH Quantum Hub skaber stærke rammer for samarbejde om kvanteforskning på tværs af afdelinger og fakulteter på Københavns Universitet. Samtidig skaber Quantum Hub et vindue for omverdenen og studerende til at se hele spektret af kvanteforskning og -uddannelse på tværs af universitetet. Læs mere om Quantum Hub.

SCIENCE HPC Center

SCIENCE HPC Center varetager rollen som SCIENCE’s centrale datamanagement og e-infrastruktur facilitet. Centeret står for udviklingen og driften af faciliteter til lagring, deling, beregning, analyse og publicering af forskningsdata. Læs mere om HPC

Kontakt

Kathrine Stenderup-Jensen
SCIENCE Fakultetssekretariat, Ledelse og Kommunikation
E-mail: Ksj@science.ku.dk