SCIENCE i tal

Ansatte og studerende

På Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet er der:

  • 4.000 ansatte (VIP+TAP, inkl. ansatte og ph.d.-studerende)
  • 9.629 bachelor- og kandidatstuderende
  • 1.128 ph.d.-studerende

Omsætning

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet har en årlig omsætning på 3 mia. kr. Heri er ikke indregnet bygningsområdet, dvs. husleje mv.

Bygninger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet er placeret på alle KU's fire campi: Frederiksberg, Nørre, Søndre og City. Derudover er der enheder bl.a. i Helsingør, Nødebo og Taastrup. Se hvor du finder de forskellige enheder.

Uddannelser

Omkring 9.700 studerende har deres daglige gang på én af fakultetets 26 bacheloruddannelser og 37 kandidatuddannelser.

Derudover rummer fakultetet ca. 1.130 ph.d.-studerende.

Statistik over forhåndsgodkendelses- og meritansøgninger på SCIENCE i perioden september 2019 - august 2023

Institutter og centre

Der er 12 institutter på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

På fakultetet er der 7 grundforskningscentre og 28 ERC-bevillinger i FP7 og 10 ERC-bevillinger i HORIZON 2020.