Samarbejde med forskere og studerende på SCIENCE

På SCIENCE samarbejder vi med virksomheder, myndigheder og organisationer om viden og løsninger, der styrker bæredygtig omstilling, digitalisering og et sundt liv. Læs mere om samarbejdsmulighederne her på siden.

Løsninger gennem samarbejde og innovation

Vi ønsker at bidrage til udviklingen af erhverv og samfund - og herunder at løse store udfordringer bl.a. indenfor klima, miljø, energi, naturressourcer, fødevarer, sundhed og smarte teknologier.

På SCIENCE prioriterer vi samarbejde med omverdenen højt. Vores forskere og studerende samarbejder ofte med andre virksomheder, organisationer og myndigheder for at udvikle og formidle ny viden, der kan skabe innovation og forskningsbaserede løsninger til gavn for samfundet.

 

 

Hvert år indgås flere hundrede samarbejdsaftaler mellem forskere på SCIENCE og eksterne organisationer.

Samarbejdsmuligheder

Hvornår kan man samarbejde med SCIENCEs forskere om et projekt?

For at det er muligt at samarbejde med forskere på SCIENCE, skal projektet bl.a.

  • Være inden for et af SCIENCEs ekspertiseområder
  • Have relevant forskningshøjde
  • Have en finansieringsplan og
  • Være inden for et område, hvor forskerne har ledig kapacitet til et nyt samarbejde.

Læs mere om de juridiske rammer for samarbejdsmuligheder.

Find en forsker

Kontakt os gerne, hvis vi skal hjælpe dig med at afklare mulighederne for et samarbejde.

Du kan også selv søge efter forskere fra Københavns Universitet. Du kan også bruge ekspertlisterne til at finde forskere, der beskæftiger sig med udvalgte nyhedsrelaterede emner.

Kontakt SCIENCE

Kontakt os, hvis du vil høre mere om dine muligheder for at samarbejde med forskerne på SCIENCE:

Jacob Juul Gade
35 33 17 48
jjg@science.ku.dk 

 

 

 

 

 

 

Et tæt samarbejde med studerende kan give virksomheder og organisationer mulighed for nye faglige perspektiver på konkrete problemstillinger og en unik platform for rekruttering. Det giver samtidig vores studerende et indblik i, hvordan viden anvendes i praksis. Virksomheder og organisationer har mulighed for at samarbejde med studerende gennem:

Har I spørgsmål vedrørende projektsamarbejde, kan I kontakte fakultetets karriereteam

Projekt- og jobportal

Opslå projekter og jobs til studerende og nyuddannede på KUs Projekt og job-portal.

Hvis I arrangerer events som fx:

  • Virksomhedsbesøg
  • Case competitions
  • Hackathons

Kan I kontakte fakultetets karriereteam, så vi kan hjælpe med at formidle jeres event til de relevante studerende.

Hvis I gerne vil bidrage med fx undervisningscases og gæsteforelæsninger, skal I kontakte det relevante institut.

KU Lighthouse

KU Lighthouse hjælper studerende og forskere med at realisere deres idéer og starte projekter, samtidig med at de opbygger kompetencer inden for iværksætteri og innovation.

Læs mere om KU Lighthouse

 

 

På fakultetsniveau arbejder SCIENCE for at skabe gode rammer for samarbejde med virksomheder, myndigheder og øvrige organisationer.

Til dette formål samarbejder SCIENCE med en række aktører i økosystemet for forskning, innovation og uddannelse. Det er bl.a. fonde, internationale og danske universiteter, klynger, investorer, myndigheder, virksomheder, mv. SCIENCE indgår også strategiske partnerskabsaftaler med tætte samarbejdspartnere, der bl.a. skal sikre, at partnerne jævnligt mødes på højt strategisk niveau.

En række virksomheder og myndigheder indgår endvidere i vores

Kontakt SCIENCE

Kontakt os, hvis du vil høre mere om dine muligheder for at samarbejde med SCIENCE:

Jacob Juul Gade
35 33 17 48
jjg@science.ku.dk 

 

 

Forskere på SCIENCE har stor erfaring i at samarbejde med myndigheder om rådgivning, overvågning, udredninger m.m. Det betyder, at Københavns Universitet (KU) kan bidrage med forskningsbaseret og uvildig viden, der kan danne grundlag for politiske beslutninger. Myndighedsbetjeningen følger altid KUs Kodeks for God Videnskabelig Praksis og universitetets egne kvalitetssikringsprocedurer.

Læs om myndighedssamarbejde på Københavns Universitet her.

Rammeaftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening

Københavns Universitet har rammeaftaler med Fødevareministeriet og Miljøministeriet om forskningsbaseret myndighedsbetjening:

Du kan finde aftalerne hos institutterne og på Fødevareministeriets hjemmeside.

 

 

Kontakt SCIENCE

Kontakt os, hvis du vil høre mere om dine muligheder for at samarbejde med SCIENCE:

Jacob Juul Gade
35 33 17 48
jjg@science.ku.dk