Råd, udvalg og nævn

En række råd, udvalg og nævn på fakultetet bidrager til at sikre rådgivning, medinddragelse og dialog vedrørende faglige, forsknings- og uddannelsesmæssige og administrative spørgsmål.

 

 

Fakultetets aftagerpaneler skal gennem en målrettet dialog med fakultetet bidrage til at sikre uddannelsernes kvalitet og relevans og herunder til at bygge bro mellem uddannelse og arbejdsmarkedet.

Læs mere om aftagerpanelerne

Kontakt: Ingelise Lundgaard

 

 

Arbejdsmiljøudvalget varetager koordinering af arbejdsmiljøarbejde på SCIENCE.

Kontakt: Arbejdsmiljøleder Susanne Høyer

 

 

Fakultetets innovations- og entreprenørskabsudvalg er et rådgivende udvalg med repræsentanter fra SCIENCE’s 12 institutter, SCIENCE Innovation Hub og direktionen. Formand er prodekan for erhvervs- og myndighedssamarbejde. Udvalget har til opgave at bidrage til øget innovation og entreprenørskab i fakultetets forskning, uddannelser og eksterne relationer samt at rådgive fakultetets ledelse om emnerne.

Kontakt: Chefkonsulent Pia Fredberg Nielsen

 

 

 

 

 

Ph.d.-udvalget nedsættes af rektor, og består af valgte repræsentanter for det videnskabelige personale og for de ph.d.-studerende. Udvalget arbejder tæt sammen med ph.d.-skolelederen og er ansvarligt for løbende udvikling og tilpasning af ph.d.-uddannelsen.

Læs mere om ph.d.-udvalget på SCIENCE

Kontakt:  phd@science.ku.dk

 

Formålet med SCIENCE Administrationsforum er at sikre, at udviklingen af fakultetets samlede administration og organisation sker koordineret og i tråd med en fælles strategi. Forummets opgave er gennem koordinering, standardisering og videndeling at sikre en god og effektiv administration samt at sikre et hensigtsmæssigt samspil mellem administrationscentrene / institutadministrationerne og fakultetssekretariatet.

Kontakt: Fuldmægtig Laura Thinggaard Hjortkjær

 

 

SCIENCE Digitaliseringsråd er et rådgivende panel med deltagelse af centrale aktører fra erhvervslivet og den offentlige sektor samt ledelse-, medarbejder- og studenterrepræsentanter fra SCIENCE.

Dekan Katrine Krogh Andersen er formand for rådet, som tillige har deltagelse af de øvrige medlemmer af fakultetsdirektionen. Rådet skal komme med visionære forslag og anbefalinger til, hvordan SCIENCE kan udnytte digitaliseringens muligheder i relation til forskning, uddannelse/karriereparathed, formidling samt administration.

Læs mere om SCIENCE Digitaliseringsråd

Kontakt: Kathrine Stenderup-Jensen