Råd, udvalg og nævn

En række råd, udvalg og nævn på fakultetet bidrager til at sikre rådgivning, medinddragelse og dialog vedrørende faglige, forsknings- og uddannelsesmæssige og administrative spørgsmål.