Råd, udvalg og nævn

En række råd, udvalg og nævn på fakultetet bidrager til at sikre rådgivning, medinddragelse og dialog vedrørende faglige, forsknings- og uddannelsesmæssige og administrative spørgsmål.

 

 

 

 

Arbejdsmiljøudvalget varetager koordinering af arbejdsmiljøarbejde på SCIENCE.

Kontakt: Arbejdsmiljøleder Piasofia Løkke Pedersen

 

 

Fakultetets innovations- og entreprenørskabsudvalg er et rådgivende udvalg med repræsentanter fra SCIENCE’s 12 institutter, SCIENCE Innovation Hub og direktionen. Formand er prodekan for erhvervs- og myndighedssamarbejde. Udvalget har til opgave at bidrage til øget innovation og entreprenørskab i fakultetets forskning, uddannelser og eksterne relationer samt at rådgive fakultetets ledelse om emnerne.

Kontakt: Chefkonsulent Pia Fredberg Nielsen

 

 

 

 

 

Ph.d.-udvalget nedsættes af rektor, og består af valgte repræsentanter for det videnskabelige personale og for de ph.d.-studerende. Udvalget arbejder tæt sammen med ph.d.-skolelederen og er ansvarligt for løbende udvikling og tilpasning af ph.d.-uddannelsen.

Læs mere om ph.d.-udvalget på SCIENCE

Kontakt:  phd@science.ku.dk

 

Formålet med SCIENCE Administrationsforum er at sikre, at udviklingen af fakultetets samlede administration og organisation sker koordineret og i tråd med en fælles strategi. Forummets opgave er gennem koordinering, standardisering og videndeling at sikre en god og effektiv administration samt at sikre et hensigtsmæssigt samspil mellem administrationscentrene / institutadministrationerne og fakultetssekretariatet.

Kontakt: Fuldmægtig Laura Thinggaard Hjortkjær