Råd, udvalg og nævn

En række råd, udvalg og nævn på fakultetet bidrager til at sikre rådgivning, medinddragelse og dialog vedrørende faglige, forsknings- og uddannelsesmæssige og administrative spørgsmål.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph.d.-udvalget nedsættes af rektor, og består af valgte repræsentanter for det videnskabelige personale og for de ph.d.-studerende. Udvalget arbejder tæt sammen med ph.d.-skolelederen og er ansvarligt for løbende udvikling og tilpasning af ph.d.-uddannelsen.

Læs mere om ph.d.-udvalget på SCIENCE

Kontakt:  phd@science.ku.dk