Gældende studieordninger på SCIENCE

Studieordningerne på SCIENCE består af


Uddannelsesspecifikke studieordninger

 

 

 

Studienævn for det Biologiske Område (SNBO)


Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience (SNFKN)


Studienævn for Fødevarer, Human Ernæring og Idræt (SNFHI)


Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning (SNGP)


Studienævn for Matematik og Datalogi (SNMD)


Studienævn for Naturresourcer, Miljø og Husdyr (SNNMH)

 

 

Studienævn for Fødevarer, Human Ernæring og Idræt (SNFHI)


Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning (SNGP)


Studienævn for Matematik og Datalogi