Informationssystemer og offentlig information

Monitorering af uddannelser og anvendelse af data

SCIENCE har i henhold til KU's fælles kvalitetssikringspolitik en række parametre, som monitoreres for at følge udviklingen af uddannelserne og sikre, at de lever op til de højeste internationale standarder for kvalitet og relevans for videregående uddannelser.

Den indsamlede data anvendes i forskellige kvalitetssikringsprocedurer, som sikrer, at ledelsen informeres løbende og systematisk om uddannelsernes status og udfordringer. I dokumentet monitorering af ledelsesinformation fremgår det af en oversigt, hvilke områder SCIENCE monitorerer, og i hvilke sammenhænge dataet indgår.

For en række af de områder, som SCIENCE monitorerer er der fastsat målbare standarder for kvalitet. Standarderne fastsættes i forbindelse med udarbejdelsen af strategier og handlingsplaner og revideres årligt i henhold til procedure for revision af målbare standarder. Det er dekanen, der har ansvaret for at godkende på fakultetsniveau og indstille til rektors godkendelse.

Offentliggørelse af informationer

I henhold til lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne offentliggør SCIENCE opdateret og objektiv information om de uddannelser og grader, som vi udbyder. SCIENCE offentliggør information i henhold til KU's fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser og dertil hørende retningslinjer.    
Se også Københavns Universitets hjemmeside vedr. lov om gennemsigtighed og åbenhed Til toppen