Aftagerpaneler

SCIENCE har følgende aftagerpaneler:

Aftagerpanelerne er rådgivende og fungerer som et forum for systematisk dialog med dem, der ansætter fakultetets færdiguddannede og/eller benytter fakultetets tilbud om efter- og videreuddannelse.

Aftagerpanelerne og fakultetet skal være i dialog om:

  • Uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling, herunder uddannelsernes kompetencebeskrivelser, indhold og prøver, så de færdiguddannede har de kompetencer, der bliver efterspurgt på arbejdsmarkedet.
  • Udvikling af nye uddannelser, herunder relevans og behov.
  • Andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet. Både fakultetet og aftagerpanelet kan bringe spørgsmål op.

Aftagerpanelerne er udpeget pr. 1. januar 2022 for en treårig periode.