SCIENCE Advisory Board

SCIENCE Advisory Board er et rådgivende panel for det samlede fakultet og et centralt forum for dialog mellem fakultetets øverste ledelse og fakultetets interessenter. Formålet med SCIENCE Advisory Board er at give fakultetsdirektionen sparring, kritik og rådgivning.

SCIENCE Advisory Board består af formændene for SCIENCEs seks aftagerpaneler og yderligere et antal medlemmer blandt centrale aktører i erhvervslivet, organisationer, myndigheder, uddannelsesinstitutioner mv. Panelet beskæftiger sig med alle centrale temaer for fakultetet, herunder forskning, uddannelse, samarbejde med erhvervsliv og myndigheder, infrastruktur, kommunikation, fundraising mv.

Den samlede fakultetsdirektion deltager i møderne i SCIENCE Advisory Board.

SCIENCE Advisory Board afholder normalt tre møder årligt.

Medlemmer af SCIENCE Advisory Board

Kim Høgh (formand)
Bestyrelsesformand, APOVAC m.fl.

Poul Erik Jørgensen
Vicedirektør, Nykredit

Signe Nepper Larsen
Vicedirektør, Naturstyrelsen

Jesper Nerlov
Executive Vice President, Haldor Topsøe

Martin Næsby
Administrerende direktør, Olie Gas Danmark

Thomas B. Olsen
Senior Vice President, NIRAS

Agnete Thomsen
Direktør, Allerød kommune

Marianne Thyrring
Direktør, Danmarks Meteorologiske Institut

Simon Aggesen
Borgmester, Frederiksberg Kommune

Ingrid Sofie Harbo
Vice President, H. Lundbeck

Søren Tullin
Senior Vice President and Global Head of CardioMetabolic Diseases Research, Boehringer Ingelheim

Henrik Dalbøge
Professionelt bestyrelsesmedlem, Grøn Gas m.fl.

Mette Fjord Sørensen
Forskningschef, Dansk Industri

Peter Scharff
Head of Digital Natives and Engagement, Google Denmark

Stefan Hermann
Rektor, Københavns Professionshøjskole

Ejnar Schultz
Direktør, SEGES

Claus Crone Fuglsang
Chief Science Officer, Executive Vice President, Novozymes