SCIENCE Advisory Board

SCIENCE Advisory Board er et rådgivende panel for det samlede fakultet og et centralt forum for dialog mellem fakultetets øverste ledelse og fakultetets interessenter. Formålet med SCIENCE Advisory Board er at give fakultetsdirektionen sparring, kritik og rådgivning.

SCIENCE Advisory Board består af formændene for SCIENCEs seks aftagerpaneler og yderligere et antal medlemmer blandt centrale aktører i erhvervslivet, organisationer, myndigheder, uddannelsesinstitutioner mv. Panelet beskæftiger sig med alle centrale temaer for fakultetet, herunder forskning, uddannelse, samarbejde med erhvervsliv og myndigheder, infrastruktur, kommunikation, fundraising mv.

Den samlede fakultetsdirektion deltager i møderne i SCIENCE Advisory Board.

SCIENCE Advisory Board afholder normalt tre møder årligt.

Medlemmer af SCIENCE Advisory Board

Anders Hoff
Politisk chef for forskning og innovation, LIF

Anders Riemann
Founder, Nordic Harvest

Andreas Jakobsen
Principal Data Scientist, Danske Bank

Anne Skriver
Vice President, Chr. Hansen

Christine Loft Hunderup
Digital Udviklingsdirektør, Velliv

Claus Crone Fuglsang
Chief Science Officer, Executive Vice President, Novozymes

Ejnar Schultz
Vice President, Sustainability & Agriculture Center of Excellence

Gitte Sommer Harrits
Prorektor, VIA University College

Hans Schambye
President & Chief Executive Officer, Galecto, Inc.

Ingrid Sofie Harbo
Vice President, Biometrics, Lundbeck

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør, Kalundborg Kommune

Jesper Nerlov 
Chief Technology Officer, Haldor Topsoe

Jette Rygaard
Rektor, Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Klaus K. Nielsen
Director of Corporate External Affairs, DLF

Kristian Hjort-Madsen
Koncerndirektør, Alm. Brand Group

Lars Fogh Iversen (formand)
Senior Vice President, Novo Nordisk

Lone Loklindt
1. Viceborgmester, Frederiksberg Kommune

Marianne Thyrring
Direktør, Danmarks Meteorologiske Institut

Morten Pedersen
Lead Climate Advisor, Ørsted

Ole Green
Founder, Agro Intelligence

Per Høvsgaard
Director R&D, LEGO

Rasmus Ødum
Group Chief Operating Officer, COWI

Signe Nepper Larsen
Vicedirektør, Naturstyrelsen

Søren Kjærulff
Chief Executive Officer, Lactobio

Ulrich Bang
Klima- og Energipolitisk Chef, Dansk Erhverv