Studienævn

Her finder du en oversigt over fakultetets forskellige studienævn.

Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af de uddannelser og den undervisning, som henhører under studienævnet.

Studienævnet behandler f.eks. ansøgninger om dispensationer og merit, udarbejder forslag til studieordninger og ændringer heri, følger op på uddannelses- og undervisningsevalueringer samt udtaler sig om andre sager af betydning for uddannelse og undervisning, som forelægges for studienævnet.

Studienævn gældende pr. 1. februar 2022: