Fakultetssekretariatet

I fakultetssekretariatet har vi ansvaret for, gennem drift og udvikling, at understøtte fakultetets og universitetets tre kerneopgaver: Forskning, undervisning og formidling. Rammen for vores arbejde er fakultetssekretariatets værdier og de regler og forvaltningsopgaver, der er i samfundet generelt og på KU.

Vi løfter vores opgaver i et tæt samarbejde med den øvrige administration på SCIENCE og KU, de videnskabelige medarbejdere og studerende, ledelsen og samarbejdspartnere. Vi nyder tillid fra ledelsen og sætter en ære i at udvikle og levere de løsninger, der til hver en tid gavner organisationen og kerneopgaverne bedst muligt.

Vi skal gøre en forskel. Derfor har vi fokus på, at vi

  • tiltrækker, udvikler og fastholder medarbejdere, som har de rette kompetencer til at skabe effektive, innovative og gennemtænkte løsninger.
  • har den nødvendige fleksibilitet, mod og beslutningskraft i fordelingen af ressourcer, så viden, kompetencer og finansielle ressourcer bliver bragt i spil dér, hvor de giver størst værdi.
  • udvikler en velfungerende og respekteret organisation, der både kan levere stabilt og sikkert inden for ledelse og administration og samtidig være nysgerrig, modig og visionær i opgaveløsningen.
  • sikrer et fysisk og psykisk arbejdsmiljø med gode rammer og tillidsfulde samarbejdsrelationer både internt og på tværs af organisationen.
  • har stor fleksibilitet i hverdagen med frihed under ansvar og betydelig medindflydelse.

Fakultetssekretariatet ledes af fakultetsdirektør Henrik Zobbe og består af 7 administrative enheder.

 

 

 

 

 

 

SCIENCE Campus Service varetager drift, vedligehold og service af bygninger og terræn på fakultetets område, dvs. bygninger og terræn på Nørre Campus, dele af City Campus samt Frederiksberg Campus. Samlet areal ca. 444.000 m2.

SCIENCE Campus Service ledes af Campuschef er Søren P. Hassing.

SCIENCE Campus drift og vedligehold tager sig af daglig drift og vedligehold af tekniske installationer på SCIENCE og ledes af Driftschef Asger Lyngklip Jensen

SCIENCE Campus Sekretariat er en understøttende enhed omfattende SCSHelpdesk, Energi og Ressourcer, Kantineområdet, Rengøringsområdet samt Adgangskontorl og ledes af sekretariatschef Eva Ganvig

SCIENCE Plan & Vedligehold varetager opgaver inden for udvikling og planlægning af fakultetets campus-områder og bygningsmasse. Planchef for afdelingen er Pernille Nørby

SCIENCE Arbejdsmiljø ledes af Mette Maribo Høgsbro.

Se organisationsdiagram

Se en liste med alle medarbejdere i SCIENCE Campus Service.