Fakultetssekretariatet

I fakultetssekretariatet har vi ansvaret for, gennem drift og udvikling, at understøtte fakultetets og universitetets tre kerneopgaver: Forskning, undervisning og formidling. Rammen for vores arbejde er fakultetssekretariatets værdier og de regler og forvaltningsopgaver, der er i samfundet generelt og på KU.

Vi løfter vores opgaver i et tæt samarbejde med den øvrige administration på SCIENCE og KU, de videnskabelige medarbejdere og studerende, ledelsen og samarbejdspartnere. Vi nyder tillid fra ledelsen og sætter en ære i at udvikle og levere de løsninger, der til hver en tid gavner organisationen og kerneopgaverne bedst muligt.

Vi skal gøre en forskel. Derfor har vi fokus på, at vi

  • tiltrækker, udvikler og fastholder medarbejdere, som har de rette kompetencer til at skabe effektive, innovative og gennemtænkte løsninger.
  • har den nødvendige fleksibilitet, mod og beslutningskraft i fordelingen af ressourcer, så viden, kompetencer og finansielle ressourcer bliver bragt i spil dér, hvor de giver størst værdi.
  • udvikler en velfungerende og respekteret organisation, der både kan levere stabilt og sikkert inden for ledelse og administration og samtidig være nysgerrig, modig og visionær i opgaveløsningen.
  • sikrer et fysisk og psykisk arbejdsmiljø med gode rammer og tillidsfulde samarbejdsrelationer både internt og på tværs af organisationen.
  • har stor fleksibilitet i hverdagen med frihed under ansvar og betydelig medindflydelse.

Fakultetssekretariatet ledes af fakultetsdirektør Henrik Zobbe og består af 7 administrative enheder.