SCIENCE HR

SCIENCE HR varetager personale- og lønadministration for alle institutter på SCIENCE.

Vi har juridisk specialkompetence til rådgivning om ansættelser, afskedigelser og generelt om de ansættelsesretslige områder. Vi sagsbehandler disciplinær- og afskedigelsessager på SCIENCE. Vi har desuden specialkompetence til rådgivning om særlig personalerelaterede ledelsesudfordringer.

SCIENCE HR rekrutterer på vegne af dekanen, tidsubegrænsede adjunkter, lektorer, professorer, prodekaner og institutledere. Vi rådgiver desuden institutterne på SCIENCE om rekrutteringsforløb, medarbejderudviklingsforløb og kompetenceudvikling.

SCIENCE HR varetager fakultetets lønpolitik, personalepolitik m.v. på baggrund af Københavns Universitets personalepolitiske retningslinjer.

Fakultetets arbejdsmiljøteam er en del af SCIENCE HR. Vi rådgiver om arbejdsmiljø og har sekretariatsfunktionen for Fakultetets Arbejdsmiljøudvalg FAMU.

Kontakt SCIENCE HR

 

Sektion for Administration og Rekruttering

Sektion for administration og rekruttering varetager de fleste af HR-centrets driftsopgaver. Sektionen har fokus på høj driftssikkerhed og på høj kvalitet og effektivitet i opgaveløsning. 
Læs mere om Sektion for Administration og Rekruttering

Sektion for Personalejura

Sektion for Personalejura varetager personalejuridisk sagsbehandling af disciplinærsager og afskedssager.
Læs mere om Sektion for Personalejura her.

Sektion for Udvikling og Arbejdsmiljø

Sektionen rådgiver og procesunderstøtter dekan, fakultetsdirektør, institutledere og administrationschefer vedrørende lønforhandlinger i forbindelse med både rekrutteringer og den årlige lønrunde (lønstatistik, forhandlingsstrategi og proces for de lokale lønforhandlinger). Fakultetets arbejdsmiljøteam er en del af SCIENCE HR – vi rådgiver om arbejdsmiljø og har sekretariatsfunktionen for Fakultetets Arbejdsmiljøudvalg FAMU.
Læs mere om Sektion for Udvikling og Arbejdsmiljø

 

SCIENCE HR Ledergruppen:

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Henriette Lieblein Chefkonsulent med personaleledelse Sektionsleder for Sektion for Personalejura, der håndterer komplekse enkeltsager og juridisk rådgivning og sagsbehandling på større sagsområder. Billede af Henriette Lieblein
Karen Vestergaard Petersen Sektionsleder Sektionsleder for Sektion for Samarbejde og udvikling, der understøtter lederrekruttering, lønforhandling og ledelsesinformation og organisatoriske... Billede af Karen Vestergaard Petersen
Lene Norman Heglund Sektionsleder Sektionsleder for Sektion for Administration og Rekruttering" i SCIENCE HR Billede af Lene Norman Heglund
Marianne Nielsen HR-chef Organisationsudvikling, ledersparring og personaleledelse Billede af Marianne Nielsen