SCIENCE Sekretariat, Kommunikation og Policy

SCIENCE Sekretariat, Kommunikation og Policy skal fremme udviklingen af et effektivt, sammenhængende og klart profileret fakultet, hvis uddannelser og forskning bidrager til at løse samfundets udfordringer. Vi er et kontor med en bred kontaktflade og et tæt samarbejde med kollegaer på institutterne og i fakultetssekretariatet, det øvrige KU samt eksterne parter.

 

I Sekretariatet betjener vi dekanen, prodekanerne og fakultetsdirektøren, som udgør fakultetets samlede direktion. Derudover varetager vi en række tværgående administrative opgaver og funktioner for det samlede Fakultetssekretariat samt resten af fakultetet:

 • Betjening af og sekretariatsbistand til en række ledelses- og samarbejdsfora
 • Juridisk rådgivning for institutter samt ledelsen
 • Journalfunktion samt ferie- og fraværsregistrering
 • Betjentfunktion for Fakultetssekretariatet
 • Administration af legater

Chef for Sekretariatet Lise Walsted Kristiansen.

 

 

Kommunikation har ansvaret for den fælles kommunikation på fakultetet. Vores opgaver ligger overordnet inden for følgende områder: 

 • Rekruttering af studerende til bachelor- og kandidatuddannelser samt brobygning fra folkeskole og gymnasium til universitet
 • Forskningsformidling og pressearbejde
 • Web-kommunikation – hjemmeside, intranet og sociale medier
 • Intern kommunikation – nyhedsbreve, ledelseskommunikation og infoskærme
 • Kommunikationsrådgivning- og sparring for ledelse og medarbejdere
 • Fælles brandingindsatser på Københavns Universitet

Chef for kommunikation er Birgitte Lyhne Broksø.

 

 

Policy arbejder med opbygning og vedligeholdelse af stærke relationer til private og offentlige virksomheder, myndigheder og fonde, understøttelse af internationale strategiske satsninger og en styrket interessevaretagelsesindsats nationalt og internationalt. Sektionen skal sikre en stærkere koordinering af fakultetets samspil med erhvervslivet, herunder bedre intern udnyttelse af den viden, der genereres i samspillet med virksomheder, organisationer og myndigheder.

Sektionen har også ansvaret for implementering af KU’s strategi på SCIENCE, projektledelse på strategiske og tværgående organisations- og udviklingsprojekter samt udvikling og implementering af efter- og videreuddannelsestilbud til eksterne samarbejdspartnere.

Chef for Policy er Charlotte Elisabeth Fischer.

 

Det er en væsentlig del af vores arbejdsdag, at vi arbejder på tværs af opgaver og kompetencer både i egen sektion og med vores samarbejdsparter. Det skaber den bedst mulige kommunikation for fakultetet og KU og for de mange, som gerne vil  følge med i eller blive en del af fakultetets uddannelser og forskning.

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Ali Roshanzamir Webredaktør Ansvarlig for udvikling og drift af eksternt web og intranet (KUnet). Rådgivning og support af redaktører på institutter +4551680431 E-mail
Annette Søj Jensen Dekansekretær Sekretær for Dekan og Fakultetsdirektør Sekretariatsbetjening af Lokalt Samarbejdsudvalg i FS +4535332010 E-mail
Annika Holme Webredaktør SoMe- og webredaktør +4535332085 E-mail
Anthon Asger Avenhuis Nødskov Specialkonsulent   E-mail
Bettina Illemann Larsen Journalist Video og foto +4540901290 E-mail
Bettina Madsen Servicemedarbejder Servicemedarbejder +4535333022 E-mail
Birgitte Lyhne Broksø Kommunikationschef Ansvarlig for fakultetets strategiske kommunikation eksternt og internt samt den fortsatte kommunikationsfaglige udvikling. Ledelse. Kommunikations... +4535330579 E-mail
Camilla Drosted Chefkonsulent Juridisk rådgivning om kontrakter, samarbejdsaftaler, IPR, forhandling, aktindsigt samt generelle juridiske forhold +4535321637 E-mail
Charlotte Elisabeth Fischer Chefkonsulent med personaleledelse +4535322627 E-mail
Elisa Mary Pedersen Betjent Betjent, SCIENCE Fakultetssekretariat +4528753694 E-mail
Francesca Cantarella Specialkonsulent +4535329975 E-mail
Gitte Inselmann Frandsen Specialkonsulent +4535321263 E-mail
Isabella Kornelija Lambertsen Studerende +4535325804 E-mail
Jacob Juul Gade Chefkonsulent Faciliitering af tværdisciplinært samarbejde med fakultetets strategiske samarbejdespartnere. Udvikle og implementere fakultetes erhvervs- og myndi... +4535331748 E-mail
Jakob Bredsdorff Fredriksen Specialkonsulent +4551700158 E-mail
Jeanette Jørgensen Sekretær Koordinering af møder og arrangementer. Interne bevillinger og regnskab. Høringssager. Syn- og skønssager. Legatadministrator for SCIENCE Legater. +4535332000 E-mail
Jesper Bang Vinther Kommunikationsmedarbejder Rekruttering af studerende, markedsføring af uddannelser, kvalitetssikring, filmmedarbejder, studiestartsundersøgelser. +4521161380 E-mail
Jonas Nielsen Kommunikationsmedarbejder SoMe og intern kommunikation +4535324595 E-mail
Kathrine Stenderup-Jensen Fuldmægtig +4535333977 E-mail
Katja Sander Johannsen Chefkonsulent +4535333290 E-mail
Kenneth Velling Johansen Grafiker Løser designopgaver til tryk og web for SCIENCEs fakultetssekretariat. Indgår i SCIENCE Kommunikations rekrutteringsteam, herunder kreativ sparring... +4540185463 E-mail
Kristian Bjørn-Hansen Kommunikationsmedarbejder Forskningsformidling og pressekontakt +4535324945 E-mail
Laura Thinggaard Hjortkjær Fuldmægtig +4535321529 E-mail
Lise Walsted Kristiansen Sektionsleder Leder af Sekretariats-sektionen +4535332036 E-mail
Lotte Grandorf Banner Kommunikationsmedarbejder Intern kommunikation +4593565893 E-mail
Louise Outzen Chefkonsulent +4535334534 E-mail
Lykke Thostrup Kommunikationsmedarbejder Leder af SCIENCEs gymnasiebesøgsordning. Populærvidenskabelige events, campus-guider, temahæfter og forskningskommunikation. +4535332387 E-mail
Maria Hornbek Journalist Forskningsformidling og pressekontakt +4535334368 E-mail
Maria Saugmandsgaard Iskov Specialkonsulent +4535335834 E-mail
Martin Benny Pedersen Studerende +4535329080 E-mail
Mette Lindgren Sekretær Sekretær for prodekanerne INDFAK & REJSUD Koordinering og organisering af arrangementer og rejser +4535334554 E-mail
Michael Skov Jensen Kommunikationsmedarbejder Forskningsformidling og pressekontakt +4535326573 E-mail
Nele Høgsbro Specialkonsulent +4535322602 E-mail
Nils Koudahl Kommunikationsmedarbejder Rekruttering af nye studerende, 3-dages studiepraktik, Grøn Campus-aktiviteter, redaktør af Almanakken og SCIENCE Business Update. +4535324219 E-mail
Pernille Jeppesen Journalmedarbejder Journalisering, arkivering, first level support på WorkZone. Ferie- og fraværsregistrering i KUPA. Legatadministrator for SCIENCE legater +4535332003 E-mail
Sanne Juul Nielsen Chefkonsulent Efter- og videreuddannelsesleder +4535337837 E-mail
Susanne Tang Husjurist Juridisk rådgivning i forhold til kontrakter og samarbejdsaftaler, GDPR, forsikring, aktindsigt samt generelle juridiske forhold +4551700130 E-mail
Susanne Weibel Chefkonsulent Ledelses- og udvalgsbetjening. Faste møderækker: direktionsmøder SCIENCE Ledelsesteam (SLT) Fakultetssamarbejdsudvalg (FSU) Akademisk Råd +4535333056 E-mail