SCIENCE Sekretariat, Kommunikation og Policy

SCIENCE Sekretariat, Kommunikation og Policy skal fremme udviklingen af et effektivt, sammenhængende og klart profileret fakultet, hvis uddannelser og forskning bidrager til at løse samfundets udfordringer. Vi er et kontor med en bred kontaktflade og et tæt samarbejde med kollegaer på institutterne og i fakultetssekretariatet, det øvrige KU samt eksterne parter.

 

I Ledelsessekretariatet betjener vi dekanen, prodekanerne og fakultetsdirektøren, som udgør fakultetets samlede direktion. Men herudover varetager vi en række opgaver, der skal gavne både drift og udvikling på hele fakultetet:

 • Implementering af KU’s strategi på SCIENCE
 • Projektledelse på strategiske og tværgående organisations- og udviklingsprojekter
 • Betjening af og sekretariatsbistand til en række ledelses- og samarbejdsfora
 • Juridisk rådgivning for institutter samt ledelsen
 • Koordinering og planlægning af samarbejde med nøgleinteressenter, herunder understøttelse af internationale strategiske satsninger

Chef forSekretariater Lise Walsted Kristiansen.

 

 

Kommunikation har ansvaret for den fælles kommunikation på fakultetet. Vores opgaver ligger overordnet inden for følgende områder: 

 • Rekruttering af studerende til bachelor- og kandidatuddannelser samt brobygning fra folkeskole og gymnasium til universitet
 • Forskningsformidling og pressearbejde
 • Web-kommunikation – hjemmeside, intranet og sociale medier
 • Intern kommunikation – nyhedsbreve, ledelseskommunikation og infoskærme
 • Kommunikationsrådgivning- og sparring for ledelse og medarbejdere
 • Fælles brandingindsatser på Københavns Universitet

Chef for kommunikation er Birgitte Lyhne Broksø.

 

 

Policy arbejder med opbygning og vedligeholdelse af stærke relationer til private og offentlige virksomheder, myndigheder og fonde, understøttelse af internationale strategiske satsninger og en styrket interessevaretagelsesindsats nationalt og internationalt. Sektionen skal sikre en stærkere koordinering af fakultetets samspil med erhvervslivet, herunder bedre intern udnyttelse af den viden, der genereres i samspillet med virksomheder, organisationer og myndigheder.

Sektionen har også ansvaret for implementering af KU’s strategi på SCIENCE, projektledelse på strategiske og tværgående organisations- og udviklingsprojekter samt udvikling og implementering af efter- og videreuddannelsestilbud til eksterne samarbejdspartnere.

Chefstillingen for sektionen er ikke besat endnu.

 

Det er en væsentlig del af vores arbejdsdag, at vi arbejder på tværs af opgaver og kompetencer både i egen sektion og med vores samarbejdsparter. Det skaber den bedst mulige kommunikation for fakultetet og KU og for de mange, som gerne vil  følge med i eller blive en del af fakultetets uddannelser og forskning.

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Ali Roshanzamir Webredaktør Ansvarlig for udvikling og drift af eksternt web og intranet (KUnet). Rådgivning og support af redaktører på institutter +4551680431 E-mail
Annette Søj Jensen Dekansekretær Sekretær for dekan og fakultetsdirektør. Sekretariatsbetjening af SCIENCE Advisory Board. Sekretariatsbetjening af lokalt samarbejdsudvalg i FS (LS... +4535332010 E-mail
Annika Holme Webredaktør SoMe- og webredaktør +4535332085 E-mail
Bettina Madsen Servicemedarbejder +4535333022 E-mail
Birgitte Lyhne Broksø Kommunikationschef Ansvarlig for fakultetets strategiske kommunikation eksternt og internt samt den fortsatte kommunikationsfaglige udvikling. Ledelse. Kommunikations... +4535330579 E-mail
Claus Aagaard Thomsen Kontorchef Chef for SCIENCE Ledelse og Kommunikation. Strategi. Diverse ad hoc opgaver. +4535332007 E-mail
Emilie Thejll-Madsen Journalist +4593516004 E-mail
Ida Eriksen Journalist +4593516002 E-mail
Jesper Bang Vinther Kommunikationsmedarbejder Rekruttering af studerende, markedsføring af uddannelser, kvalitetssikring, filmmedarbejder, studiestartsundersøgelser. +4521161380 E-mail
Jonas Nielsen Kommunikationsmedarbejder +4535324595 E-mail
Kathrine Stenderup-Jensen Fuldmægtig +4535333977 E-mail
Kenneth Velling Johansen Grafiker Løser designopgaver til tryk og web for SCIENCEs fakultetssekretariat. Indgår i SCIENCE Kommunikations rekrutteringsteam, herunder kreativ sparring... +4540185463 E-mail
Lotte Grandorf Banner Kommunikationsmedarbejder +4593565893 E-mail
Lykke Thostrup Kommunikationsmedarbejder Leder af SCIENCEs gymnasiebesøgsordning. Populærvidenskabelige events, campus-guider, temahæfter og forskningskommunikation. +4535332387 E-mail
Maria Hornbek Journalist +4535334368 E-mail
Mette Lindgren Sekretær Sekretær for SCIENCEs prodekaner. Kontering for direktion og ledelsessekretariat. Diverse arrangementer mv. +4535334554 E-mail
Michael Skov Jensen Kommunikationsmedarbejder Presse- og kommunikationsmedarbejder +4535326573 E-mail
Morten Hygum Sørensen Kommunikationsmedarbejder +4535334464 E-mail
Nils Koudahl Kommunikationsmedarbejder Rekruttering af nye studerende, 3-dages studiepraktik, Grøn Campus-aktiviteter, redaktør af Almanakken og SCIENCE Business Update. +4535324219 E-mail
Pernille Wigh Husjurist Juridisk rådgivning i forhold til vedtægter, bestyrelses- og lejeforhold, delegationsrammer, erstatnings-, forsikrings- og klagesager, offentlighed... +4535334062 E-mail
Susanne Tang Husjurist Juridisk rådgivning i forhold til vedtægter, bestyrelses- og lejeforhold, delegationsrammer, erstatnings-, forsikrings- og klagesager, offentlighed... +4551700130 E-mail
Susanne Weibel Specialkonsulent +4535333056 E-mail
Tine Krøyer Brandt-Nielsen Specialkonsulent Strategi og organisationsudvikling. Projekt- og procesledelse af arbejdskulturanalyse på udd.området og energiadfærdsprojekt. Sparring med fakultet... +4535337889 E-mail
Torben Ingerslev Roug Specialkonsulent Leder af SCIENCEs grundskoletjeneste på universitetet og på skoler. Koordinator af Forskningens Døgn, Dansk Naturvidenskabsfestival, forskningsform... +4535333670 E-mail
Trine Buhl Monty Chefkonsulent Strategi og ledelsesbetjening på det internationale område, koordinering af strategiske initiativer på tværs af organisationen, internationale sama... +4535324235 E-mail