Sektion Studienævn, SCIENCE Uddannelse

Sektion Studienævn (SSN) understøtter SCIENCEs studienævn og studieledere i deres opgaver og udfører professionel og effektiv sagsbehandling af alt fra merit til dispensationer – altid med fokus på de studerendes retssikkerhed og ligebehandling.

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Alfred Bendtzon Hansen Studerende Student +4535333974 E-mail
Anja Breitenstein Andersen Fuldmægtig Merit og forhåndsgodkendelser, studienævnssekretær +4535323139 E-mail
Anne Dandanell Rønne-Nielsen Fuldmægtig Udveksling +4535327825 E-mail
Basak Yilmaz Fuldmægtig Dispensationsansøgninger, kursusbeskrivelser +4535336417 E-mail
Camilla Volden Van Specialkonsulent Koordinator for studieordningsproces og kursusbeskrivelser, tværfakultære uddannelser, Frontplanner +4535324205 E-mail
Charlotte Krenk Fuldmægtig Dispensationsansøgninger, studienævnssekretær, aftagerpanelsekretær, Ph.d.-udvalgssekretær +4535333732 E-mail
Christina Larsen Høllede Studerende Studerende +4535337432 E-mail
Eva Schaldemose Norman Studerende Studerende +4535324230 E-mail
Hans Bjerrum Fuldmægtig Uddannelsesredegørelser og - evalueringer, studieordninger. +4535321541 E-mail
Ingelise Lundgaard Chefkonsulent med personaleledelse Sektionsleder for Studienævn +4535334940 E-mail
Jeppe Graae West Larsen Studerende Studerende +4535325348 E-mail
Johanne Emilie Westergaard Fuldmægtig Koordinator for studienævn, studienævnssekretær, koordinationsudvalg for studienævn, studieledere, dispensationsansøgninger. +4535333814 E-mail
Kim Fredtoft Søchting Specialkonsulent Klager og disciplinærsager, uddannelsesregler +4535324244 E-mail
Kirstine Nielsen Degn Studerende +4535337735 E-mail
Kristine Schultz Olsen Specialkonsulent Nye uddannelser, studieordninger +4535324202 E-mail
Lena Kruse Hansen Fuldmægtig Udveksling +4535326842 E-mail
Lærke Sadolin Fuldmægtig Koordinator for aftagerpaneler, Ph.d.-udvalgssekretær, dispensationsansøgninger. +4535336485 E-mail
Maria Hellesen Nygaard Fuldmægtig Koordinator for merit og forhåndsgodkendelser, dispensationsansøgninger +4535335397 E-mail
Mette Woetmann Nielsen Specialkonsulent Koordinator for dispensationsansøgninger, undervisningsevaluering, studieordninger +4535334933 E-mail
Neel Blaaberg Tajchman Kontorfunktionær Merit og forhåndsgodkendelser +4535324129 E-mail
Saniye Gezen Kontorfunktionær Merit og forhåndsgodkendelser +4535324124 E-mail