Studieledere

Ansvaret for tilrettelæggelse og planlægning undervisning og eksamen ligger hos fakultetets studieledere og studienævn. Studielederne er udpeget indtil 31. marts 2025

Studieledere på bacheloruddannelserne

Bioinformatik
Amelie Stein, Biologisk Institut
amelie.stein@bio.ku.dk

Biokemi
Birthe Brandt Kragelund, Biologisk Institut
bbk@bio.ku.dk

Biologi 
Rasmus Kjøller, Biologisk Institut
rasmusk@bio.ku.dk

Bioteknologi
Meike Burow, Institut for Plante- og Miljøvidenskab
mbu@plen.ku.dk

Datalogi
Torben Æ. Mogensen, Datalogisk Institut
torbenm@di.ku.dk 

Datalogi-økonomi
Martin Elsman, Datalogisk Institut
mael@di.ku.dk

Fysik
Jørgen Beck Hansen, Niels Bohr Instituttet
head_of_studies_bsc@nbi.ku.dk

Fødevarer og ernæring
Nils Arneborg, Institut for Fødevarevidenskab
na@food.ku.dk

Geografi og geoinformatik 
Ole Mertz, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
om@ign.ku.dk

Geologi-geoscience

Lars Ole Boldreel, Institut for Geovidenskaber og Naturforvaltning
lob@ign.ku.dk

Husdyrvidenskab
Annette Bruun Jensen, Institut for Plante- og Miljøvidenskab
abj@plen.ku.dk

Idræt og fysisk aktivitet
Peter Christian Raffalt, Institut for Idræt og Ernæring
raffalt@nexs.ku.dk

Kemi
Stephan Sauer, Kemisk Institut
sauer@chem.ku.dk  

Landskabsarkitektur
Jan Støvring, Geovidenskab og Naturforvaltning
jls@ign.ku.dk

Machine-learning og datavidenskab
Stefan Horst Sommer, Datalogisk Institut
sommer@di.ku.dk

Matematik, Matematik-økonomi og Forsikringsmatematik
Fabien Pazuki, Institut for Matematiske Fag
fpazuki@math.ku.dk  

Medicinalkemi
Christian Marcus Pedersen, Kemisk Institut
cmp@chem.ku.dk

Miljø- og fødevareøkonomi
Mette Asmild, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
meas@ifro.ku.dk

Molekylær biomedicin
Jacob Bo Hansen, Biologisk Institut
jacob.hansen@bio.ku.dk

Nanoscience
Thorsten Hansen, Kemisk Institut
thorsten@chem.ku.dk

Naturressourcer
Kristian Holst Laursen, Institut for Plante- og Miljøvidenskab
holst@plen.ku.dk

Til toppenStudieledere på kandidatuddannelserne

Agricultural Economics
Mette Asmild, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
meas@ifro.ku.dk

Agriculture
Dorte Bodin Dresbøll, Institut for Plante- og Miljøvidenskab
dbdr@plen.ku.dk

Biochemistry
Karen Skriver, Biologisk Institut
kskriver@bio.ku.dk

Bioinformatics
Amelie Stein, Biologisk Institut
amelie.stein@bio.ku.dk​

Biology 
Rasmus Kjøller, Biologisk Institut
rasmusk@bio.ku.dk

Biotechnology
Henrik Vlk Lütken, Institut for Plante- og Miljøvidenskab
hlm@plen.ku.dk

Chemistry
Stephan Sauer, Kemisk Institut
sauer@chem.ku.dk  

Climate Change
Anders Svensson, Niels Bohr Institutet
as@nbi.ku.dk

Computer Science
Yongluan Zhou, Datalogisk Institut
zhou@di.ku.dk

Environment and Development
Iben Nathan, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
in@ifro.ku.dk​

Environmental and Natural Resource Economics
Søren Bøye Olsen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
sobo@ifro.ku.dk

Environmental Science
Nikoline Juul Nielsen, Institut for Plante- og Miljøvidenskab
njn@plen.ku.dk

Food Innovation and Health
Helene Christine Reinbach, Institut for Fødevarevidenskab
helene.reinbach@food.ku.dk

Food Science and Technology
Henrik Siegumfeldt, Institut for Fødevarevidenskab
hsi@food.ku.dk

Forest and Nature Management
Jens Emborg, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
jee@ifro.ku.dk

Geography & Geoinformatics 
Ole Mertz, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
om@ign.ku.dk

Geology-Geoscience
Lars Ole Boldreel, Institut for Geovidenskaber og Naturforvaltning
lob@ign.ku.dk

Human Nutrition
Benedikte Grenov, Institut for Idræt og Ernæring
bgr@nexs.ku.dk

Humanfysiologi
Morten Hostrup, Institut for Idræt og Ernæring
mhostrup@nexs.ku.dk

Humanistisk-samfundsvidenskabelig Idrætsvidenskab
Charlotte Svendler Nielsen, Institut for Idræt og Ernæring
csnielsen@nexs.ku.dk

Integrated Food Studies
Mette Weinreich Hansen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
mette.weinreich@ifro.ku.dk

Klinisk ernæring
Jens Rikardt Andersen, Institut for Idræt og Ernæring
jra@nexs.ku.dk

Landscape Architechture
Anne Tietjen, Geovidenskab og Naturforvaltning
atie@ign.ku.dk

Mathematics
Magdalena Elena Musat, Institut for Matematiske Fag
musat@math.ku.dk

Mathematics-Economics, Statistics og Actuarial Mathematics
David Glavind Skovmand, Institut for Matematiske Fag
skovmand@math.ku.dk

Molecular Biomedicine
Jacob Bo Højberg Hansen, Biologisk Institut
jacob.hansen@bio.ku.dk

Nanoscience
Thorsten Hansen, Kemisk Institut
thorsten@chem.ku.dk

Nature Management
Morten Ingerslev, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
moi@ign.ku.dk

Physics
Thomas Rainer Heimburg, Niels Bohr Institutet
head_of_studies_msc@nbi.ku.dk

Quantum Information Science
Jan Philip Solovej, Institut for Matematiske Fag
solovej@math.ku.dk 

STEM-undervisning
Andreas Lindenskov Tamborg, Institut for Naturfagenes Didaktik
andreas_tamborg@ind.ku.dk

Erasmus Mundus kandidatuddannelser

GLOFOR (MSc in Global Forestry)
Thorsten Treue, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
ttr@ifro.ku.dk

MERGED (MSc in Global Environment and Development)
Carsten Smith-Hall, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi 
cso@ifro.ku.dk

SUFONAMA (MSc in Sustainable Forest and Nature Management)
Niels Strange, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
nst@ifro.ku.dk

Erhvervskandidatuddannelser

Computer Science
Yongluan Zhou, Datalogisk Institut
zhou@di.ku.dk

STEM-undervisning
Jesper Bruun, Institut for Naturfagenes Didaktik
jbruun@ind.ku.dk

Til toppen

Studieledere på masteruddannelserne

Masteruddannelserne

Fødevarekvalitet og -sikkerhed
Per Svejstrup Hansen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
psh@ifro.ku.dk

Idræt og velfærd
Charlotte Svendler Nielsen, Institut for Idræt og Ernæring
csnielsen@nexs.ku.dk

Landskab og planlægning
Dorthe Varning Poulsen, Landskabsarkitektur og planlægning
dvp@ign.ku.dk

Master i scienceundervisning
Lene Møller Madsen, Institut for Naturfagenes Didaktik
lmmadsen@ind.ku.dk

Studieledere på SkovskolenTil toppen

Professionbacheloruddannelser

Skov- og landskabsingeniør Skovskolen Nødebo
Lisbet Holm Seiersen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
l.h.s@ign.ku.dk

Skov- og landskabsingeniør Skovskolen Djursland
Lisbet Holm Seiersen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
l.h.s@ign.ku.dk

Urban landskabsingeniør
Maja Steen Møller, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
masm@ign.ku.dk

Natur- og kulturformidler
Pernille Ohrt van Eeckhout, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
pve@ign.ku.dk 

Akademiuddannelser

Friluftsvejleder
Mathilde Vædele Haugaard Jensen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
mvjj@ign.ku.dk

Naturvejleder
Johanne Lybecker Christiani, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
jlc@ign.ku.dk