Sidefag i kemi

Ønsker du at læse sidefag i kemi, skal du opfylde de område- og uddannelsesspecifikke adgangskrav:

Områdespecifikke adgangskrav Uddannelsesspecifikke adgangskrav

Dansk A

Engelsk B

Matematik A

Én af følgende kombinationer:
Fysik A og Kemi B
Fysik A og Bioteknologi A
Fysik B og Kemi A
Geovidenskab A og Kemi A


Opfylder du adgangskravene?
Læs mere om hvordan du kan blive optaget på sidefaget her.

Størrelsen af sidefaget afhænger af dit hovedfag

Er dit hovedfag naturvidenskabeligt (f.eks. matematik eller fysik), fylder sidefaget 

  • 45 ECTS-point på bacheloruddannelsen
  • 45 ECTS-point på kandidatuddannelsen.

Er dit hovedfag ikke naturvidenskabeligt (f.eks. humanistisk eller samfundsfaglig), fylder sidefaget

  • 45 ECTS-point på bacheloruddannelsen
  • 75 ECTS-point på kandidatuddannelsen. 

Din kandidatuddannelse vil blive udvidet med 30 ECTS-point, så den kommer op på 150 ECTS-point.

Kassogram med normeret studieforløb hvis dit hovedfag er en ikke-naturvidenskabelig uddannelse

Følgende kassogram viser, hvordan et normeret forløb for sidefag i kemi ser ud, men det vil ofte være meget individuelt, hvornår og i hvilken rækkefølge kurserne følges.

Et studieår på SCIENCE er opdelt i fire blokke. Hver blok er normeret til 15 ECTS-point og indeholder normalt to kurser med en vægt på hver 7,5 ECTS-point. Se den aktuelle studiekalender her.

Du er altid velkommen til at kontakte en studie-og karrierevejleder i SCIENCE Studenterservice for at få lagt en studieplan eller høre nærmere om indhold og rækkefølge af sidefagskurserne.

Dit anbefalede sidefagsforløb på bacheloruddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
3. år Bachelorprojekt Uorganisk kemi 2 Anvendt spektroskopi
Uorganisk kemi 1 Introduktion til matematik for de kemiske fag Anvendt matematik for kemikere Kemisk binding


Dit anbefalede sidefagsforløb på kandidatuddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Grundlæggende organisk kemi Kemiske undervisningsforsøg Organisk kemisk syntese
Termodynamik og kinetik Eksperimentel fysisk kemi Uorganisk kemisk syntese Videnskabsteori og etik for de kemiske fag
2. år Videregående organisk kemi Materials Chemistry Hovedfag Hovedfag
Hovedfag Hovedfag Hovedfag Hovedfag
Obligatorisk kursus Hovedfag

Kassogram med normeret studieforløb hvis dit hovedfag er en naturvidenskabelig uddannelse

Dit anbefalede sidefagsforløb på bacheloruddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
3. år Grundlæggende organisk kemi Bachelorprojekt
Uorganisk Kemi 1 Hovedfag Uorganisk Kemi 2 Kemisk Binding
Obligatorisk kursus Hovedfag

Dit anbefalede sidefagsforløb på kandidatuddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Termodynamik og kinetik Eksperimentel fysisk kemi Hovedfag Anvendt spektroskopi
Videregående organisk kemi Materials Chemistry Kemiske Undervisningsforsøg Organisk Kemisk syntese
Obligatorisk kursus Hovedfag