Sidefag i fysik

Ønsker du at læse sidefag i fysik, skal du opfylde de område- og uddannelsesspecifikke adgangskrav:

Områdespecifikke adgangskrav Uddannelsesspecifikke adgangskrav

Dansk A

Engelsk B

Matematik A

Én af følgende kombinationer:

  • Fysik B og Kemi B
  • Fysik B og Bioteknologi A
  • Geovidenskab A og Kemi B

Har du bestået Fysk A, er der ikke et karakterkraiv til din fysikkarakter.


Opfylder du adgangskravene?
Læs mere om hvordan du bliver optaget på sidefaget

Størrelsen af sidefaget afhænger af dit hovedfag

Er dit hovedfag naturvidenskabeligt (fx matematik eller fysik), fylder sidefaget

  • 45 ECTS-point på bacheloruddannelsen
  • 45 ECTS-point på kandidatuddannelsen.

Er dit hovedfag ikke naturvidenskabeligt (fx humanistisk eller samfundsfaglig), fylder sidefaget

  • 45 ECTS-point på bacheloruddannelsen
  • 75 ECTS-point på kandidatuddannelsen. 

Din kandidatuddannelse vil blive udvidet med 30 ECTS-point, så den kommer op på 150 ECTS-point.

Kassogram med normeret studieforløb hvis dit hovedfag er en ikke-naturvidenskabelig uddannelse

Følgende kassogram viser, hvordan et normeret forløb for et sidefag i fysik ser ud, men det vil ofte være meget individuelt, hvornår og i hvilken rækkefølge kurserne følges.

Et studieår på SCIENCE er opdelt i fire blokke. Hver blok er normeret til 15 ECTS-point og indeholder normalt to kurser med en vægt på hver 7,5 ECTS-point. Se den aktuelle studiekalender

Du er altid velkommen til at kontakte en studie-og karrierevejleder i SCIENCE Studenterservice for at få lagt en studieplan eller høre nærmere om indhold og rækkefølge af sidefagskurserne.

Dit anbefalede sidefagsforløb på bacheloruddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
3. år Introduktion til lineær algebra og analyse Matematik F Termodynamik
Mekanik og relativitetsteori Hovedfag


Dit anbefalede sidefagsforløb på kandidatuddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Elektromagnetisme Elektrodynamik og bølger Kvantemekanik 1 Kvantemekanik 2
Astrofysik og kosmologi Begrænset valgfrit Data og projekt Begrænset valgfrit
2. år Hovedfag Hovedfag Hovedfag Hovedfag
Hovedfag Hovedfag Fysiske undervisningsforsøg Videnskabsteori og etik for fysikere
Obligatorisk kursus Begrænset valgfrit kursus Hovedfag

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge 15 ECTS-point blandt følgende begrænset valgfrie kurser:

Kursuskode Kursusnavn Placering ECTS
NFYB21001U Klimafysik Blok 1 7,5
NFYB21002U Introduction to Biophysics Blok 1 7,5
NFYB20001U Analytical Mechanics Blok 1 7,5
NFYA06018U Datalogi for fysikere Blok 2 7,5
NFYA05060U Optics Blok 3 7,5
NFYB21003U Fluid Mechanics Blok 3 7,5
NFYB10026U Statistisk fysik Blok 4 7,5
NFYA06050U Matematik F2 Blok 4 7,5

Kassogram med normeret studieforløb hvis dit hovedfag er en naturvidenskabelig uddannelse

Dit anbefalede sidefagsforløb på bacheloruddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
3. år Introduktion til lineær algebra og analyse Matematik F Termodynamik
Mekanik og relativitetsteori Hovedfag


Dit anbefalede sidefagsforløb på kandidatuddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Elektromagnetisme Elektrodynamik og bølger Kvantemekanik 1 Kvantemekanik 2
Astrofysik og kosmologi Hovedfag Fysiske undervisningsforsøg Hovedfag
2. år Hovedfag Hovedfag Hovedfag Hovedfag
Hovedfag Hovedfag Hovedfag Hovedfag
Obligatorisk kursus Begrænset valgfrit kursus Hovedfag