Sidefag i geografi

Ønsker du at læse sidefag i geografi, skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A

Opfylder du adgangskravene?
Læs mere om hvordan du bliver optaget på sidefaget

Størrelsen af sidefaget afhænger af dit hovedfag

Er dit hovedfag naturvidenskabeligt (f.eks. matematik eller fysik), fylder sidefaget

  • 45 ECTS-point på bacheloruddannelsen
  • 45 ECTS-point på kandidatuddannelsen.

Er dit hovedfag ikke naturvidenskabeligt (f.eks. humanistisk eller samfundsfaglig), fylder sidefaget

  • 45 ECTS-point på bacheloruddannelsen
  • 75 ECTS-point på kandidatuddannelsen. 

Din kandidatuddannelse vil blive udvidet med 30 ECTS-point, så den kommer op på 150 ECTS-point.

Kassogram med normeret studieforløb hvis dit hovedfag er en ikke-naturvidenskabelig uddannelse

Følgende kassogram viser, hvordan et normeret forløb for sidefag i geografi ser ud, men det vil ofte være meget individuelt, hvornår og i hvilken rækkefølge kurserne følges.

Et studieår på SCIENCE er opdelt i fire blokke. Hver blok er normeret til 15 ECTS-point og indeholder normalt to kurser med en vægt på hver 7,5 ECTS-point. Se den aktuelle studiekalender

Du er altid velkommen til at kontakte en studie-og karrierevejleder i SCIENCE Studenterservice for at få lagt en studieplan eller høre nærmere om indhold og rækkefølge af sidefagskurserne.

Dit anbefalede sidefagsforløb på bacheloruddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
3. år Kultur- og naturgeografi Bachelorprojekt
Geografiske Informations Systemer & kartografi Grundlæggende statistik Klimatologi og hydrologi Naturgeografisk feltkursus


Dit anbefalede sidefagsforløb på kandidatuddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Samfundsmæssigt væsentlige stofstrømme Globale geosystemer By og regional udvikling Kulturgeografisk feltkursus
Planet Earth Geografiens videnskabsteori Globalisering og lokal udvikling i det globale syd Grundkursus i de naturvidenskabelige fags Didaktik
2. år Begrænset valgfrit Begrænset valgfrit Hovedfag Hovedfag
Hovedfag Hovedfag Hovedfag Hovedfag
Obligatorisk kursus Begrænset valgfrit kursus Hovedfag

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge 15 ECTS-point blandt følgende begrænset valgfrie kurser:

Kursuskode Kursusnavn Placering   ECTS
NGEA04077U Fødevarernes globale geografi Blok 1 7,5
NIGB14036U Klassifikation af rumlige data Blok 1 7,5
NGEA09027U Fluviale, estuarine og marine processer og miljøforhold Blok 1 7,5
NNDB24001U Introduktion til naturvidenskabelig formidling og teknologi Blok 1 7,5
NIGB14051U Planlægning af by og land: Aktører og processer Blok 1 7,5
NGEA04084 Kystprocesser & -morfologi Blok 2 7,5
NIGB21024U Laboratory Methods in Geosciences Blok 2 7,5
NIGB20002U Bæredygtig naturressourceforvaltning Blok 2 7,5
NIGB21032U Socialgeografi – Sted, rum og ulighed Blok 2 7,5
NIGB21030U GIS i analyser og klimatilpoasning Blok 2 7,5
NIGB14037U Landskabsanalyse og økologi Blok 3 7,5
NGEA04038U GIS i planlægning og forvaltning Blok 3 7,5
NIGB14039U Introduktion til Remote Sensing - satellitbaseret kortlægning af naturressourcer Blok 3 7,5
NGEB10011U Problemorienteret projektarbejde Blok 3+4 15
NIGB21031U Økonomisk geografi – Erhverv, arbejdskraft, stat og ulige udvikling Blok 4 7,5
NGEA09033U Arealanvendelse i et globalt perspektiv Blok 4 7,5
NGEB10002U Jordbundsressourcer og jordbundens miljøgeokemi Blok 4 7,5
NGEA04033U Naturforvaltning og integreret kystzoneforvaltning Blok 4 7,5
NGEA04051U Etablering af digitale grundkort Blok 4 7,5
NFKB14006U Virksomhedsprojekt Blok 1-5 15

Kassogram med normeret studieforløb hvis dit hovedfag er en naturvidenskabelig uddannelse

Dit anbefalede sidefagsforløb på bacheloruddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
3. år Kultur og naturgeografi Hovedfag
Geografiske Informations Systemer & kartografi Grundlæggende statistik Klimatologi og hydrologi Naturgeografisk feltkursus

Dit anbefalede sidefagsforløb på kandidatuddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Samfundsmæssigt væsentlige stofstrømme Globale geosystemer By og regional udvikling Kulturgeografisk feltkursus
Planet Earth Hovedfag Globalisering og lokal udvikling i det globale syd Hovedfag
Obligatorisk kursus Begrænset valgfrit kursus Hovedfag