Sidefag i idræt

Ønsker du at læse sidefag i idræt, skal du opfylde de område- og uddannelsesspecifikkeadgangskrav:

Områdespecifikke adgangskrav Uddannelsesspecifikke adgangskrav

Dansk A

Engelsk B

Matematik B

Én af følgende muligheder:

  • Fysik B
  • Geovidenskab A
  • Biologi A og Fysik C


Opfylder du adgangskravene?
Læs mere om hvordan du bliver optaget på sidefaget

Sidefaget fylder 120 ECTS-point

Sidefaget fylder

  • 45 ECTS-point på bacheloruddannelsen
  • 75 ECTS-point på kandidatuddannelsen.

Din kandidatuddannelse vil blive udvidet med 30 ECTS-point, så den kommer op på 150 ECTS-point.

Studieforløb

Nedenfor kan du se, hvordan et normeret forløb for sidefag i idræt ser ud, men det vil ofte være meget individuelt, hvornår og i hvilken rækkefølge kurserne følges.

Et studieår på SCIENCE er opdelt i fire blokke. Hver blok er normeret til 15 ECTS-point og indeholder normalt to kurser med en vægt på hver 7,5 ECTS-point. Se den aktuelle studiekalender

Du er altid velkommen til at kontakte en studie-og karrierevejleder i SCIENCE Studenterservice for at få lagt en studieplan eller høre nærmere om indhold og rækkefølge af sidefagskurserne.

Dit anbefalede sidefagsforløb på bacheloruddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
3. år Fra boldbasis til boldspil Hovedfag Hovedfag
Fra kropsbasis til dans
Idræts- og bevægelseskultur Læring i idræt Funktionel anatomi, muskel- og neurofysiologi


Dit anbefalede sidefagsforløb på kandidatuddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Boldspil – fra teknik til taktik Fra vandbasis til svømning
Atletik, fysisk træning og friluftsaktiviteter Redskabsgymnastik og motoriske færdigheder
Den moderne idræts udviklingsproces Arbejdsfysiologi 1: Kredsløb og energiomsætning Begrænset valgfri Idrætsfagets videnskabsteori
2. år Hovedfag Hovedfag Begrænset valgfri Begrænset valgfri
Hovedfag Hovedfag Hovedfag Hovedfag
Obligatorisk kursus Begrænset valgfrit kursus Hovedfag

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge 22,5 ECTS-point blandt følgende begrænset valgfrie kurser:

Kursuskode Kursusnavn Placering ECTS
NIGB16002U Friluftsliv Blok 1 7,5
NNEB22003U Sportsernæring Blok 1 7,5
NIDB12001U Styrketræning Blok 2 7,5
NNEB14018U Træningsplanlægning Blok 2 7,5
NNEB19001U Arbejdsfysiologi 2: Endokrinologi og metabolisme Blok 3 7,5
NNEB19008U Ungdom og idræt Blok 3 7,5
NNEB14018U Idrætspsykologi og identitet* Blok 3 7,5
NNEB20000U Sport Psychology and Identity* Blok 3 7,5
NNEB19004U Idræt og bevægelse med udvalgte målgrupper Blok 4 7,5
NNEB19005U Idræt, krop og medier Blok 4 7,5

*Kun et af kurserne kan indgå i uddannelsen. Kurset Idrætspsykologi og identitet udbydes ikke i studieåret 2024/25.