Sidefag i biologi

Ønsker du at læse sidefag i biologi, skal du opfylde de område- og uddannelsesspecifikke adgangskrav:

Områdespecifikke adgangskrav Uddannelsesspecifikke adgangskrav

Dansk A

Engelsk B

Matematik A

Én af følgende kombinationer:

  • Fysik B og Kemi B
  • Fysik B og Bioteknologi A
  • Kemi B og Geovidenskab A
  • Kemi B, Biologi A og Fysik C


Opfylder du adgangskravene?
Læs mere om hvordan du bliver optaget på sidefaget
 

Størrelsen af sidefaget afhænger af dit hovedfag

Er dit hovedfag naturvidenskabeligt (fx matematik eller fysik), fylder sidefaget

  • 45 ECTS-point på bacheloruddannelsen
  • 45 ECTS-point på kandidatuddannelsen.

Er dit hovedfag ikke naturvidenskabeligt (fx humanistisk eller samfundsfaglig), fylder sidefaget

  • 45 ECTS-point på bacheloruddannelsen
  • 75 ECTS-point på kandidatuddannelsen. 

Din kandidatuddannelse vil blive udvidet med 30 ECTS-point, så den kommer op på 150 ECTS-point.

Kassogram med normeret studieforløb hvis dit hovedfag er en ikke-naturvidenskabelig uddannelse

Følgende kassogram viser, hvordan et normeret forløb for sidefag i biologi ser ud, men det vil ofte være meget individuelt, hvornår og i hvilken rækkefølge kurserne følges.

Et studieår på SCIENCE er opdelt i fire blokke. Hver blok er normeret til 15 ECTS-point og indeholder normalt to kurser med en vægt på hver 7,5 ECTS-point. Se den aktuelle studiekalender

Du er altid velkommen til at kontakte en studie-og karrierevejleder i SCIENCE Studenterservice for at få lagt en studieplan eller høre nærmere om indhold og rækkefølge af sidefagskurserne.

Dit anbefalede sidefagsforløb på bacheloruddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
3. år Organismernes Diversitet Populationsbiologi Kemi Almen Biokemi
Matematik/Statistik Bachelorprojekt


Dit anbefalede sidefagsforløb på kandidatuddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Almen molekylærbiologi Almen mikrobiologi Almen økologi Feltbiologi I, II og III
Almen cellebiologi Menneskets fysiologi Biologisk videnskabsteori Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik
2. år Begrænset valgfrit Begrænset valgfrit Hovedfag Hovedfag
Hovedfag Hovedfag Hovedfag Hovedfag
Obligatorisk kursus Begrænset valgfrit kursus Hovedfag

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge 15 ECTS-point blandt følgende begrænset valgfrie kurser:

Kursuskode Kursusnavn Placering ECTS
NBIB10011U Biologiske forsøg: Design og analyse (Bioforsøg) Blok 1 7,5
NBIB10009U Gene Technology (Gentek) Blok 1 15
NBIB14015U Applied Marine Biology Blok 1  7,5
NBIA04047U Biodiversitet (Biodiv) Blok 1 7,5
NBIA04048U Conservation (Cons) Blok 2 7,5
NBIB14019U Immunology (Immun) Blok 2  15
NBIB13008U Physiology of Aquatic Animals Blok 2  7,5
NBIB14025U Basal Arktisk Biologi Blok 3  7,5
NBIB22001U Plant Ecophysiology Blok 3  7,5
NNMB15000U Entomologi Blok 3  7,5
NBIB15021U Fundamental Bioinformatics Blok 3  7,5
LPLB10333U Videregående Plantebiologi Blok 3  7,5
SGBB20003U Marine Mammal Biology and Research Blok 3  7,5
NBIB15008U Microbial Biotechnology Blok 3  7,5
NBIA04038U Evolutionsbiologi (Evolvbio) Blok 4  7,5
NBIA04015U Plant Molecular Biology (PlantMolBio) Blok 4  7,5
NBIA04054U Zoofysiologi (Zoofys) Blok 4 7,5
NBIA06065U Danmarks Fauna - Hvirveldyr Blok 4 7,5
NPLB20000U Vandkvalitet og miljøtilstand i søer og vandløb Blok 5 7,5

Kassogram med normeret studieforløb hvis dit hovedfag er en naturvidenskabelig uddannelse

Dit anbefalede sidefagsforløb på bacheloruddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
3. år Organismernes diversitet Populationsbiologi Kemi Almen biokemi 1
Matematik/ Statistik Hovedfag

Dit anbefalede sidefagsforløb på kandidatuddannelsen:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Almen cellebiologi Almen mikrobiologi Almen økologi Feltbiologi I, II og III
Almen molekylærbiologi Menneskets fysiologi Hovedfag Hovedfag
Obligatorisk kursus Begrænset valgfrit kursus Hovedfag