Fordyb dig i et sidefag

Er du bachelorstuderende på et andet fakultet eller universitet, og har du lyst til at fordybe dig i et natur- eller biovidenskabeligt fag?

Når du læser et sidefag, får du en ekstra faglighed, og du får mulighed for at blive gymnasielærer.

Hvor kan jeg se adgangskravene til sidefagene på SCIENCE?

Du kan se adgangskravene for sidefagene på SCIENCE her: 

Hvordan bliver jeg optaget på et sidefag?

Måden, du søger om optagelse på, afhænger af, om du studerer på Københavns Universitet eller på et andet dansk universitet.

Hvis du studerer på Københavns Universitet

Studerer du på Københavns Universitet, skal du søge om optagelse på dit sidefag der, hvor du har din hovedindskrivning.

Hvis du studerer på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, er det derfor gennem SAMF, at du skal søge om optagelse på dit sidefag her på SCIENCE.

Studerer du på Det Humanistiske Fakultet, er det tilsvarende gennem HUM, at du skal søge om optagelse på dit sidefag på SCIENCE.

Ansøgningsfristen er den 1. april, hvis du vil starte på dit sidefag 1. september i det næste studieår.

Du får svar på din ansøgning senest 15. maj.

Læs mere på din Studieinformation på KUnet.

Hvis du studerer på et andet dansk universitet

Studerer du på et andet dansk universitet, skal du søge om optagelse på et sidefag her på SCIENCE ved at udfylde denne blanket:

Ansøgningsskema til sidefag

Du skal sende din ansøgning til SCIENCE Studenterservice.

Ansøgningsfristen er den 1. april, hvis du vil starte på dit sidefag 1. september i det næste studieår.

Du får svar på din ansøgning senest 15. maj.

Hvornår skal jeg senest leve op til adgangskravene til mit sidefag?

Du skal leve op til adgangskravene til dit sidefag inden 1. september.

Du kan derfor godt søge ind på et sidefag på SCIENCE, før du opfylder adgangskravene.

Søger du om optagelse, før du opfylder adgangskravene, skal du eftersende dokumentation for, at du har bestået de nødvendige suppleringskurser.

Du får oplyst en deadline for at sende dokumentationen i marts eller april.

Er adgangskravene til dit hovedfag de samme eller højere end til sidefaget, skal du ikke dokumentere, at du lever op til adgangskravene.

Hvis du ikke går på en uddannelse med plads til et sidefag

Er du færdig med din uddannelse, eller har du ikke mulighed for at tage et sidefag, kan du overveje at tage enkeltfag.

Hvis du tager enkeltfag, kan du måske stadig komme til at opfylde de faglige mindstekrav, så du kan undervise i gymnasiet.

Læs mere om de faglige mindstekrav

Hvem kan jeg kontakte?

Har du flere spørgsmål om at læse et sidefag på SCIENCE, er du velkommen til at kontakte en studie- og karrierevejleder i SCIENCE Studenterservice.