Sidefag

Er du bachelorstuderende ved et andet fakultet eller universitet og overvejer du at blive gymnasielærer i et naturvidenskabeligt fag, så kan du læse sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE).

Et sidefag består af et forløb, der er normeret til 120 ECTS-point (45 ECTS-point på bacheloruddannelsen og 75 ECTS-point på kandidatuddannelsen). Din kandidatuddannelse vil blive bliver udvidet med 30 ECTS-point på i alt 150 ECTS-point. Du er SU-berettiget til denne ekstra længde på kandidatuddannelsen.

Forløbet er sammensat, så du får faglig kompetence til undervisning i gymnasiet.

Vælg et sidefag for at se adgangskrav og forløbets opbygning: 

Hvordan bliver jeg optaget på et sidefag?


Som studerende ved HUM og SAMF
skal du søge om optagelse på et ønsket sidefag ved det fakultet, hvor du har din hovedindskrivning, dvs. der hvor du læser dit centrale fag. Hvis du læser ved SAMF, skal du altså søge om optagelse på et ønsket sidefag ved SAMF, hvis du læser ved HUM, skal du søge om optagelse på et ønsket sidefag ved HUM.

Som studerende ved HUM og SAMF skal du ikke indhente forhåndsgodkendelse fra dit centrale fag eller fra det sidefag, du søger, når du søger om optagelse på et sidefag som udbydes af SCIENCE. Studieadministrationen ved dit fakultet indhenter de påkrævede godkendelser som en del af behandlingen af din ansøgning om optagelse på et sidefag.

Ansøgningsfristen er den 1. april, hvis du vil påbegynde dit sidefag i det efterfølgende studieår. Du får svar på din ansøgning senest 15. maj.

Er du studerende på HUM eller SAMF? Læs mere på Studieinformation på KUnet

Som studerende ved andre danske universiteter skal du søge om optagelse på et ønsket sidefag ved KU på det fakultet, som udbyder sidefaget. Er du interesseret i at læse sidefag på SCIENCE, skal du udfylde følgende blanket:

Ansøgningsskema til sidefag (pdf)

Ansøgningen skal afleveres/sendes til SCIENCE Studenterservice inden ansøgningsfristen den 1. april, hvis du vil påbegynde dit sidefag i det efterfølgende studieår. Du får svar på din ansøgning senest 15. maj.

Hvis du ikke aktuelt er indskrevet på en uddannelse med plads til et sidefag, kan du ikke blive optaget på et gymnasierettet sidefag og opnå faglig kompetence. Du kan i det tilfælde i stedet orientere dig om dine muligheder for at læse de kurser, som indgår i sidefaget, som enkeltfag via tompladsordningen.

Hvem kan jeg kontakte?

Har du spørgsmål vedrørende sidefag på SCIENCE, er du meget velkommen til at kontakte en studie- og karrierevejleder i SCIENCE Studenterservice.