Sidefag i informatik

Ønsker du at læse sidefag i informatik, skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A

Opfylder du adgangskravene?
Læs mere om hvordan du kan blive optaget på sidefaget

Størrelsen af sidefaget afhænger af dit hovedfag

Er dit hovedfag naturvidenskabeligt (f.eks. matematik eller fysik), fylder sidefaget 

  • 45 ECTS-point på bacheloruddannelsen
  • 45 ECTS-point på kandidatuddannelsen.

Er dit hovedfag ikke naturvidenskabeligt (f.eks. humanistisk eller samfundsfaglig), fylder sidefaget

  • 45 ECTS-point på bacheloruddannelsen
  • 75 ECTS-point på kandidatuddannelsen. 

Din kandidatuddannelse vil blive udvidet med 30 ECTS-point, så den kommer op på 150 ECTS-point.

Kassogram med normeret studieforløb hvis dit hovedfag er en ikke-naturvidenskabelig uddannelse

Følgende kassogram viser, hvordan et normeret forløb for et sidefag i informatik ser ud, men det vil ofte være meget individuelt, hvornår og i hvilken rækkefølge kurserne følges.

Et studieår på SCIENCE er opdelt i fire blokke. Hver blok er normeret til 15 ECTS-point og indeholder normalt to kurser med en vægt på hver 7,5 ECTS-point. Se den aktuelle studiekalender.

Du er altid velkommen til at kontakte en studie-og karrierevejleder i SCIENCE Studenterservice for at få lagt en studieplan eller høre nærmere om indhold og rækkefølge af sidefagskurserne.

Dit anbefalede sidefagsforløb på bacheloruddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
3. år Programmering og problemløsning Interaktionsdesign Datalogiens videnskabsteori
Diskret matematik og algoritmer Bachelorprojekt


Dit anbefalede sidefagsforløb på kandidatuddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år IT-sikkerhed Hovedfag Algoritmer og datastrukturer Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik
Computersystemer Softwareudvikling
2. år Hovedfag Begrænset valgfrit Participatory design af informationssystemer Databases and Information Systems
Hovedfag Hovedfag Hovedfag Hovedfag
3. år Hovedfag Hovedfag
Hovedfag Hovedfag
Obligatorisk kursus Begrænset valgfrit kursus Hovedfag


Begrænset valgfrihed

  • Reactive and Event Based Systems, blok 2, 7,5 ECTS-point
  • Datalogiens historie, blok 2, 7,5 ECTS-point

Kassogram med normeret studieforløb hvis dit hovedfag er en naturvidenskabelig uddannelse

Dit anbefalede sidefagsforløb på bacheloruddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
3. år Programmering og problemløsning Softwareudvikling
Diskret matematik og algoritmer Hovedfag


Dit anbefalede sidefagsforløb på kandidatuddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Computersystemer Participatory design af informationssystemer Databases and Information Systems
IT-sikkerhed Hovedfag Interaktionsdesign Hovedfag
Obligatorisk kursus Hovedfag