Andre uddannelsestilbud

Andre tilbud

På Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet har de studerende fra Københavns Universitet samt studerende ved andre Universiteter mulighed for at supplere med kurser til deres uddannelse.

Bachelorstuderende ved andet fakultet eller universitet som overvejer at blive gymnasielærer i et naturvidenskabeligt fag kan læse sidefag. Alle fuldtidsstuderende samt Ph.d. studerende kan følge meritgivende enkelte kurser. Derudover tilbyder Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet også sommerkurser og online kurser sammen med studerende fra hele verden.