Ansøgningsmuligheder for postdocs

Forskere, der har opnået deres ph.d.-grad eller er tæt på at opnå deres ph.d.-grad, har flere muligheder for at søge om bevillinger, der giver dem muligheden for at gennemføre forskning på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE). De fleste forskningsprojekter skal være inden for naturvidenskab inklusiv fødevare-, bio- og sundhedsvidenskab. Dette gælder dog ikke Marie S. Curie Postdoc-projekter, der kan være inden for hvilket som helst forskningsområde.

Alle ansøgninger kræver en vejleder og et budget, der accepteres af den afdelingsleder, hvor vejlederen er ansat. Tag derfor kontakt med mulige vejledere hos SCIENCE og diskutér specifikke bevillingsmuligheder samt dine forskningsidéer. Du kan også bede dem om at sætte dig i kontakt med deres projektøkonomer for at udforme samt godkende ansøgningsbudgetterne.

Ansøgningsmulighederne er opdelt i to grupper. Den første gruppe indeholder muligheder, hvor postdocs kan ansøge om et tilskud der fører til deres egen ansættelse på SCIENCE. Den anden gruppe indeholder muligheder, hvor vejledere officielt kan ansøge om et tilskud, der fører til ansættelse af postdocs. Postdocs må gerne skrive disse ansøgninger med/til vejledere.

Brug for hjælp?

Har du brug for rådgivning vedrørende funding af postdocs, kan du kontakte Forskning og Innovation på fakultetet.

Hold øje med stillingsopslag på KU's Jobportal.