God videnskabelig praksis

Forskningen på Det Natur- og Bividenskabelige Fakultet (SCIENCE) skal være af høj kvalitet og troværdighed. Et led i at skabe troværdig forskning af høj kvalitet er overholdelse af principper for god videnskabelig og etisk praksis.

Principper for god videnskabelig praksis på SCIENCE

SCIENCE ønsker at efterleve de internationale værdier og standarder for god videnskabelig praksis og tilslutter sig The European Code of Conduct for Research Integrity:

The European Codes otte
principper:
SCIENCEs tilsvarende
principper:

1. Reliability in performing research

2. Objectivity

3. Duty of care

4. Impartiality and independence

Forskningen skal udføres pålideligt, objektivt, med omhu,
uvildigt og uafhængigt

5. Honesty in communication

6. Fairness in providing references and giving credit

Forskningen skal kommunikeres ærligt og med retvisende og fair
kreditering af andres forskning
7. Openness and accessibility Forskningen skal diskuteres og udveksles åbent og modtageligt
8. Responsibility for the scientists and researchers of the future Forskningen skal ledes med ansvar for uddannelse af fremtidens
forskere


Disse overordnede principper sætter, sammen med Vancouver-reglerne for medforfatterskab, retningslinjerne for god videnskabelig praksis på SCIENCE. 

Da forskning i stigende omfang udføres af forskergrupper, ofte sammensat på tværs af traditionelle faggrænser, er det af yderste vigtighed, at man altid er opmærksom på, om man er kvalificeret til medforfatterskab. Blandt andet derfor, har SCIENCE udpeget to ’særligt udpegede personer’, der f.eks. skal rådgive i tvivlsspørgsmål vedrørende udøvelse af forskning herunder om medforfatterskaber. 

Effektiv og sikker behandling af forskningsdata er af afgørende betydning for at understøtte verdensklasse forskning og er desuden en vigtig del af god videnskabelig praksis.