God videnskabelig praksis

Principper for god videnskabelig praksis på SCIENCE

Forskningen på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) skal være af høj kvalitet og troværdighed. Et led i at skabe troværdig forskning af høj kvalitet er overholdelse af principper for god videnskabelig og etisk praksis.

 

 

Ovenstående overordnede principper sætter, sammen med Vancouver-reglerne for medforfatterskab, retningslinjerne for god videnskabelig praksis på SCIENCE. 

Medforfatterskab og særligt udpegede personer

Da forskning i stigende omfang udføres af forskergrupper, ofte sammensat på tværs af traditionelle faggrænser, er det af yderste vigtighed, at man altid er opmærksom på, om man er kvalificeret til medforfatterskab. Blandt andet derfor, har SCIENCE udpeget to ’særligt udpegede personer’, der f.eks. skal rådgive i tvivlsspørgsmål vedrørende udøvelse af forskning herunder om medforfatterskaber. 

Effektiv og sikker behandling af forskningsdata er af afgørende betydning for at understøtte verdensklasse forskning og er desuden en vigtig del af god videnskabelig praksis.

Læs mere