Rekrutteringsbevillinger og startpakker for erfarne forskere

SCIENCE har fokus på rekruttering af excellente forskere, og ønsker at kunne tiltrække og fastholde de bedste forskere inden for alle fagområder gennem aktiv international rekruttering af topforskere og yngre talenter samt tydeliggørelse af deres karriereveje.

Der er gode muligheder for at søge om funding til at flytte til Københavns Universitet og etablere sig i Danmark for forskere, der har opholdt sig uden for Danmark i en årrække.

Der er ansøgningsmuligheder hos både de private og offentlige danske fonde. Fælles for ansøgningsmulighederne er, at ansøgeren skal have en aftale med et forskningsmiljø på SCIENCE om værtsskab, men mobilitetskravene er lidt forskelligt formuleret. Fondene stiller generelt ikke krav til nationalitet, så det kan være danskere i udlandet såvel som udlændinge, der ønsker en karriere i Danmark.

Forskerstillinger bliver slået op på KU's jopbportal. Har du brug for rådgivning i fobindelse med funding, kan du kontakte Forskning og Innovation på fakultetet.

Fonde med start- og rekrutteringspakker

Du kan også orientere dig på hjemmesider til de fonde, som har start- og/eller rekrutterings pakker: