Biosolutions på SCIENCE

Biosolutions integrerer biologi og teknologi for at skabe bæredygtige løsninger på klima- og miljøproblemer ved hjælp af naturens egne ressourcer og værktøjer. Læs mere om vores igangværende forskningsprojekter og uddannelser her på siden.

Hvad er biosolutions?

Biosolutions er bæredygtige, biologiske løsninger baseret på naturens egne værktøjer. Ved at udnytte bakterier, enzymer og fermentering kan biosolutions erstatte traditionelle metoder med biobaserede alternativer, fx bioplast, plantebaserede fødevarer og grønne brændsler.

Danmarks største videnspartner 

Biosolutions rummer store potentialer for at drive den grønne omstilling, og Danmark har en global styrkeposition inden for området (IRIS-group, 2021).

SCIENCE forsker og uddanner i fremtidens grønne biosolutions på tværs af 11 ud af 12 institutter. Som Nordens største naturvidenskabelige uddannelses- og forskningsinstitution arbejder SCIENCE i hele kæden fra primær produktion, produktion af nye fødevarer til nedbrydelige materialer og oprensning af forurenet jord og grundvand med brug af biologiske processer.

Vi bidrager med løsninger og ny viden i tæt samarbejde med virksomheder og organisationer. Københavns Universitet er en del af Alliance for Biosolutions og Erhvervsfyrtårnet Biosolutions Zealand. Vi er førende i at uddanne medarbejdere til sektoren (HBC Economics, 2021) og har i tæt samarbejde med lokalt erhvervsliv etableret en ny kandidatuddannelse i biosolutions i Kalundborg.

Vi forsker også i, hvordan vi kan sikre gennemsigtighed og tydelig inddragelse af befolkningen, når nye teknologiske løsninger og større ændringer i, fx vores fødevaresystem sker. Det sker blandt andet ved forskeres deltagelse i Etisk Råd og i samarbejde med Tænketanken Europa i projektet Biosolutions 2030.

Biosolutions er naturens egne værktøjer

SCIENCE arbejder med biosolutions i fire kategorier:

  • Landbrug. Fx udvikle plantesorter, raffinere dyrefoder og udvikle bio-gødning og -pesticider. Løsningerne tilpasser planter til klimaforandringer, reducerer affald, øger effektiviteten og bevarer ressourcer.
  • Industri. Fx omdanne biomasse til biobrændstoffer og bioplastik, producere biokatalysatorer og nedbrydelige materialer fra vedvarende kilder og opgradering af sidestrømme. Løsningerne indebærer at erstatte petrokemiske materialer med biologiske materialer.
  • Fødevarer og ingredienser. Fx at producere ost og øl eller ingredienser til funktionelle fødevarer ved brug af præcisions-og konventionel fermentering samt mikrobielle kulturer. Løsningerne handler bl.a. om at øge produktkvalitet, producere alternative proteiner, skånsomme forarbejdningsmetoder og øge fødevarers sundhedsfordele.
  • Miljø. Fx rense forurenet jord, grundvand, luft eller vand med mikroorganismer og planter samt brug af biologiske processer til at genanvende ressourcer. Fokus er at fremme bæredygtige miljøpraksisser og reducere miljøpåvirkningen.