Forskningsinfrastruktur

Videnskabelig udvikling og nybrud i forskningen er i stigende grad betinget af forskeres adgang til avanceret forskningsinfrastruktur.

Det være sig adgang til det helt rette apparatur og udstyr, som i mange tilfælde er afgørende for, at forskere og forskningsinstitutioner kan være med på globalt plan.

Forskningsinfrastruktur dækker populært sagt over en bred vifte af udstyr, databaser, forsøgsanlæg samt andre værktøjer og faciliteter af en vis størrelse, hvor mange forskellige grupper af forskere og studerende kan have gavn af udstyret. Det kan være enten, når man går sammen om fælles projekter eller i situationer. hvor forskere benytter udstyret på skift.

På KU findes avancerede instrumenter, laboratorier, databaser og test-faciliteter til rådighed for forskere og virksomheder.

Funding af forskningsinfrastruktur

​På finansloven afsættes der årligt ca. 70-80 mio. kr.​ til den særlige pulje til forskningsinfrastruktur og udmøntning af disse midler er koblet til Den Danske Roadmap for Forskningsinfrastruktur

Ud over direkte at afsætte midler til forskningsinfrastruktur på finansloven, er det muligt at søge tilskud i forbindelse med projekt- eller centeransøgninger til offentlige råd og fonde.

Har du brug for rådgvining om funding af forskningsinfrastruktur kan du kontakte SCIENCE Forskning og Innovation.

E-infrastruktur

En solid e-infrastruktur er en essentiel del af fremtidens forskning, som i højere og højere grad bliver digital. Vores forskere arbejder med enorme mængder data som skal kunne lagres, beregnes, analyseres og deles på sikker vis. Derfor har vi på SCIENCE investeret stort i at tilbyde vores forskere en forsknings-e-infrastruktur i verdensklasse. På SCIENCE arbejder vi fokuseret med udvikling, drift og rådgivning om muligheder for opbevaring, deling, beregning og analyse af forskningsdata. Alt sammen så vores forskere og samarbejdspartnere har de bedste forudsætninger for at arbejde med data.

SCIENCE AI Center

Med vores ‘Artificial Intelligence Centre’ vil vi skubbe grænserne for AI-forskning, uddanne de næste generations AI-eksperter, udvikle og anvende AI-teknologier til at øge den økonomiske vækst og adressere samfundsmæssige udfordringer.

Læs mere

Data Science Lab

På vores Data Science Lab tilbyder vi kurser og workshops i blandt andet kodning, machine learning og statistik. Vores forskere og studerende får også rådgivning til deres data analyse og indgår i større og mindre projekter i samarbejde med laboratoriet.

Læs mere

SCIENCE HPC Center

Vores ’High Performance Computing’ Center stiller faciliteter som f.eks. ERDA og SIF til rådighed, så SCIENCE’s forskere kan opbevare, beregne og dele deres forskningsdata på en sikker måde. Centret skræddersyr også HPC-setup til konkret behov.

Læs mere

Samarbejde med DeiC

Københavns Universitet samarbejder med Danish e-infrastructure Cooperation (DeiC), der koordinerer universiteternes adgang til nationale og internationale supercomputere. Med adgang til en supercomputer er det muligt at udføre komplekse beregninger på sine forskningsdata.

Forskere på Københavns Universitet har blandt andet adgang til den danske supercomputer Computerome 2.0. Det er Forskningsstøtte i KU-IT, som rådgiver om og giver adgang til Computerome 2.0.

Hør fra én der bruger Computerome 2.0

Mange SCIENCE-forskere har allerede benyttet sig af muligheden. Én af dem er Tobias Tandrup, der er videnskabelig assistent på Kemisk Institut.