Forsknings-e-infrastruktur

En solid e-infrastruktur er en essentiel del af fremtidens forskning, som i højere og højere grad bliver digital. Vores forskere arbejder med enorme mængder data som skal kunne lagres, beregnes, analyseres og deles på sikker vis. Derfor har vi på SCIENCE investeret stort i at tilbyde vores forskere en forsknings-e-infrastruktur i verdensklasse. 

På SCIENCE arbejder vi fokuseret med udvikling, drift og rådgivning om muligheder for opbevaring, deling, beregning og analyse af forskningsdata. Alt sammen så vores forskere og samarbejdspartnere har de bedste forudsætninger for at arbejde med data.

 

 

 

 

 

 

Samarbejde med DeiC

Københavns Universitet samarbejder med Danish e-infrastructure Cooperation (DeiC), der koordinerer universiteternes adgang til nationale og internationale supercomputere. Med adgang til en supercomputer er det muligt at udføre komplekse beregninger på sine forskningsdata.

Forskere på Københavns Universitet har blandt andet adgang til den danske supercomputer Computerome 2.0. Det er Forskningsstøtte i KU-IT, som rådgiver om og giver adgang til Computerome 2.0.

Hør fra én der bruger Computerome 2.0

Mange SCIENCE-forskere har allerede benyttet sig af muligheden. Én af dem er Tobias Tandrup, der er videnskabelig assistent på Kemisk Institut.