Forskningscentre

Fakultetets mange fremragende forskere tiltrækker hvert år en række store og prestigefulde bevillinger til finansiering af både grundforskningen og den anvendelsesorienterede forskning. Det giver os en bred vifte af forskningscentre, der alle leverer forskning af høj international kvalitet. Mere end 40% af fakultetets årsbudget på ca. 3 mia. kr. kommer fra ekstern finansiering.