Forskningscentre

Fakultetets mange fremragende forskere tiltrækker hvert år en række store og prestigefulde bevillinger til finansiering af både grundforskningen og den anvendelsesorienterede forskning. Det giver os en bred vifte af forskningscentre, der alle leverer forskning af høj international kvalitet. Mere end 40% af fakultetets årsbudget på ca. 3 mia. kr. kommer fra ekstern finansiering.

Der er fastsat følgende definition af centre på SCIENCE:

  1. Fakultetets centre skal baseres på eksterne eller interne bevillinger, hvor bevillingsgiver har udløst midlerne som en centerbevilling, eller
  2. Fakultetets centre skal have eksterne eller interne bevillinger, der er større end 18 mio. kr. over 3 år, eller 25 mio. kr. over 5 år, og
  3. Fakultetets centre skal allerede ved oprettelsen have en defineret start- og slutdato

Forskere på SCIENCE har hjemtaget en række prestigefyldte ERC-bevillinger som fremgår af nedenstående oversigt, selvom de ikke er deciderede centerbevillinger.