Institutter

SCIENCE er organisatorisk opdelt i 12 institutter.

Sektioner

Fakultetes institutter er organiseret i sektioner, hvor sektionslederne indgår i institutternes ledelsesteam og institutlederne indgår, sammen med dekanatet, i fakultetsledelsen.
Organiseringen i sektioner sikrer, at vigtig information kan komme fra rektorat og dekanat til institutternes medarbejdere, og ikke mindst, at informationen også kan komme den anden vej.
Forskerne er primært samlet i sektioner på baggrund af deres faglige fællesskab, men sektionernes størrelser varierer, og fagfællesskabet kan derfor både være perifert og meget konkret.