Særligt udpegede personer

Akademisk råd på SCIENCE har udpeget professor Jørgen Wojtaszewski, Institut for Idræt og Ernæring og professor Barbara Ann Halkier, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, som særligt udpegede personer på fakultetet.

 

 Alle ansatte og studerende på SCIENCE kan rette henvendelse til de særligt udpegede personer med alle typer af spørgsmål, der relaterer sig til god videnskabelig praksis inden for SCIENCE´s fagområder. Alle henvendelser behandles fortroligt, men de særligt udpegede personer behandler ikke anonyme henvendelser.
Der behøver ikke at indgå navngivne personer i en henvendelse til named persons af mere abstrakt eller generel karakter, omkring hvorledes bestemte regler eller kodeks for god videnskabelig praksis skal forstås.

Rammer og principper

De særligt udpegede personer er uafhængige af institut- og fakultetsledelsen og må ikke orientere ledelsen om en sag, med mindre det viser sig, at der er konkret mistanke om videnskabelig uredelighed eller brud på god videnskabelig praksis. Ved mistanke om brud på god videnskabelig praksis eller uredelighed sender den særligt udpegede person sagen videre til praksisudvalget/UVVU. De særligt udpegede personer skal dermed ses som et supplement til de allerede eksisterende organer, eksempelvis ledelsen, praksisudvalget og UVVU, dvs. de er ikke en erstatning for disse. 

SCIENCE har valgt at udpege to særligt udpegede personer for at understøtte den store faglige spredning på fakultetet. Du skal derfor henvende dig til den særligt udpegede person, der ligger nærmest det faglige forskningsfelt som henvendelsen vedrører, med mindre den særligt udpegede person er inhabil i forhold til den pågældende sag. I så tilfælde rettes henvendelse til den anden særligt udpegede person i stedet for.
 
Udpegningen af de særligt udpegede personer hindrer ikke, at forskere kan vælge at rette henvendelse direkte til institutlederen eller til dekanen om afvigelser fra god videnskabelig praksis.