Skræddersyede virksomhedsforløb

"Det, at vi har kompetenceløftet alle medarbejderne samtidigt, det har givet os et fælles sprog - en fælles terminologi"

- Anna Karina Trap Huusom, Lundbeck, Senior Director of Biostatistics & Programming

Skræddersyede forskningsbaseret virksomhedsforløb giver jer mulighed for at tilrettelægge et kursusforløb for en gruppe medarbejdere. 

Vi er meget imponerede over den indsats, som Niels og Bo har gjort for at sætte sig ind i vores arbejdsopgaver, og dermed hvilke behov vi har for analyse-kompetencer.

Mette Carter, Fuldmægtig Data & Analyse, Landbrugsstyrelsen. Deltager på det skræddersyede kursus Risikomodeller: Prædiktiv modellering, udviklet af Landbrugsstyrelsen og SCIENCE fakultetet

Det er en unik mulighed, som giver adgang til den nyeste forskning i en kontekst, der passer til jeres virksomhed. I tæt samarbejde med jer og SCIENCE’s forskere tilrettelægger vi et efteruddannelsesforløb specifikt målrettet jeres behov. Det kan f.eks. være kompetenceløft af medarbejderne for at kunne matche fremtidens krav og udfordringer.

Udgangspunktet kan også være udvikling inden for specifikke faglige emner i takt med, at ny forskning bliver tilgængelig, og derved byder på nye muligheder.