Nuværende projekter i SCIENCE Efter- og videreuddannelsesenhed (EVU)

EVU-enhedens virke

I efter- og videreuddannelses-enheden arbejder vi bl.a. med at udvikle skræddersyede efteruddannelsesforløb til virksomheder, foreninger og organisationer med udgangspunkt i samskabelse. Siden enhedens grundlæggelse i 2018 har vi afprøvet vores praksis på mere end 1.000 personer, som har deltaget i et af vores forløb. Gennem tiden har vi bl.a. udviklet forløbene 'Matematik til fyraften - fire inspirationsmøder for gymnasielærere', 'Efteruddannelse i bæredygtighed og grøn omstilling' samt en masse skræddersyede virksomhedsforløb, som du kan læse mere om her.

I øjeblikket er vi beskæftiget med tre store projekter med følgende projektnavne:

  1. Udvikling af koncept for kompetenceudvikling af SMV'er inden for Life Science med særligt fokus på indhold og fleksibel udbudsform
  2. STEM Academy - udvikling og afprøvning af ny uddannelsesmodel for forskningsbaseret efteruddannelse for gymnasielærere inden for STEM
  3. Udvikling af samarbejdsmodel for uddannelsessektoren til afdækning af behovet for kompetenceudvikling/løft af medarbejdergrupper på tværs af uddannelsesniveauer i specifikke brancher

Formålet med denne side og de tre projektbeskrivelser, som du kan finde i venstremenuen, er at gøre dig klogere på EVU-enhedens nuværende aktiviteter.