Udvikling af samarbejdsmodel for uddannelsessektoren til afdækning af behov for kompetenceudvikling

Projekt: Udvikling af samarbejdsmodel for uddannelsessektoren til afdækning af behovet for kompetenceudvikling/løft af medarbejdergrupper på tværs af uddannelsesniveauer i specifikke brancher

Formål og impact

Fokus for projektet er at videre- og efteruddanne voksne i arbejde samt kompetenceudvikle medarbejdere på tværs af uddannelsesniveauer. I løbet af projektet er formålet at udvikle en anvendelig og skalerbar samarbejdsmodel, der skal benyttes til at afdække behovet for kompetenceudvikling i de brancher, hvor der er behov. Samtidig skal modellen også afdække, hvordan efteruddannelsen bør designes ift. den specifikke medarbejdergruppe, hvad der vil være det rette format og udbud. Samarbejdsmodellen vil gå på tværs af uddannelsesinstitutioner og niveauer. Gennem samarbejde vil uddannelsesinstitutionerne skabe en større forståelse for hele uddannelsesfødekæden og ’møde’ medarbejderne på deres respektive uddannelsesniveauer.

Effekterne af projektet forventes at være:

 • Hurtigere og bedre tilpasning af undervisningsmetoder og indhold i overensstemmelse med skiftende kompetencebehov i en branche eller generelt på arbejdsmarkedet
 • Muliggørelse af fælles evalueringsstandarder og kvalitetsprocesser
 • Tilrettelæggelse af kompetenceløft med løsninger på tværs af niveauer
 • Kompetenceløft
 • Sammenkobling af forskning og undervisningspraksis
 • Kontinuerlig vidensdeling mellem forskere, undervisere og praktikere

Forløb og omfang

Projektet består af syv aktiviteter, som løber over en samlet projektperiode på 15 måneder, med start d. 1. marts 2024 og afslutning d. 31. maj 2025.

Samarbejdspartnere

Samarbejdskredsen består af seks uddannelsesinstitutioner, fordelt på tre uddannelsesniveauer:

 • Professionshøjskoler
  • Professionshøjskolen Absalon
  • Maskinmesterskolen
 • Erhvervsakademier
  • Zealand Sjællands Erhvervsakademi
 • Universiteter
  • Roskilde Universitet
  • Københavns Universitet
   • Institut for Fødevarevidenskab
   • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
  • Danmarks Tekniske Universitet