STEM Academy

Projekt: STEM Academy - udvikling og afprøvning af ny uddannelsesmodel for forskningsbaseret efteruddannelse for gymnasielærere inden for STEM

Formål

Gymnasielærerne inden for STEM-fagene efterspørger efter- og videreuddannelse, som er fagligt inspirerende og er af kortere varighed end de eksisterende. Dette vil projektet STEM-Academy imødekomme.

Den overordnede idé med STEM Academy er at udvikle og designe en uddannelsesmodel, der effektivt giver gymnasielærerne et kompetenceløft i form af aktuel og relevant forskningsbaseret viden inden for STEM-fagene. Den teoretiske viden som gymnasielærerne opnår fra eget læringsforløb, skal de omsætte til undervisningsforløb for eleverne. STEM Academy vil også – i samspil mellem gymnasielærere og forskere – udvikle faglige og didaktiske værktøjskasser til brug for undervisningen i de enkelte, relevante fag. Behovet for at bringe ny viden i spil inden for STEM-fagene er nemlig kritisk, hvis vi som samfund skal lykkes med den grønne omstilling og digitaliseringen, og her spiller gymnasierne en central rolle i at inspirere eleverne til en karriere inden for STEM.

Forløb og omfang

Projektet strækker sig over fire faser, fordelt på fire år, med start i april 2023 og slut i april 2027. I løbet af denne periode skal der udvikles seks læringsforløb. Hvert læringsforløb består af tre faglige moduler og ét didaktisk modul af fire timers varighed. Af de seks forløb skal der udvikles fire faglige inden for hhv. fysik, kemi, idræt og matematik, samt to tværfaglige inden for digitalisering og bæredygtighed. Læringsforløbene skal gennemføres rundt i Danmark på værtsgymnasier og på KU. For at få et nationalt sigte vil læringsforløbene blive gennemført tre gange fordelt på Jylland og Sjælland.

Samarbejdspartnere

’Samskabelse’ er nøgleordet i projektet, der skal flytte fokus fra at udvikle for til at udvikle med. STEM Academy gennemføres af SCIENCE Efter- og videreuddannelsesenhed (EVU-enhed), der faciliterer samskabelsen og sikrer aktiv og ligeværdig inddragelse af de forskellige målgrupper. I tæt samarbejde med EVU indgår Institut for Naturfagenes Didaktik, Institut for Matematiske Fag samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. I samarbejdet indgår også tre samarbejdsgymnasier (Alssundsgymnasiet Sønderborg, Herning Gymnasium og NEXT Sukkertoppen Gymnasium, HTX), fagkonsulenter og faglige foreninger samt andre relevante faglige miljøer på SCIENCE.

Selve uddannelsesmodellen udvikles med inddragelse af fagkonsulenter, faglige foreninger, gymnasielærere, undervisere fra SCIENCE KU samt naturfagsdidaktikere, der skal bidrage til brobygningen mellem forskningen inden for STEM og gymnasielærernes egen undervisning.