Gymnasieelever på museum

Besøg med klassen

SCIENCE tilbyder en række foredrag og øvelser for gymnasieklasser, som du kan bestille.

Når du tilmelder din klasse til et besøg hos os, afgiver du et ønske om at komme på besøg på et bestemt tilbud på en given dag og tidspunkt. Vi kan ikke garantere, at vi kan arrangere jeres besøg, præcis som I ønsker. Vi gør alt, hvad vi kan, men vi er afhængige af  forskernes kalendere. Det lykkes heldigvis i de fleste tilfælde. Når du tilmelder dig, er det en stor hjælp for os, hvis du skriver mulige alternative tidspunkter/dage for besøg i bemærkningsfeltet. Vi undersøger naturligvis først, om tidspunktet, du har angivet i selve tilmeldingen, kan lade sig gøre.

Gymnasiebesøg  inkluderer et oplæg om SCIENCEs uddannelser. Oplægget tager en halv time. 

Gå til tilmelding i fokus.ku.dk

Af hensyn til den daglige undervisning på universitet, kan vi desværre ikke modtage tilmeldinger, der ligger mere end 90 dage frem i tiden. Af samme grund skal en tilmelding ske senest to uger, før den ønskede dag.
For enkelte øvelser er tilmeldingsfristen mere end de to uger, af hensyn til frembringelse af materialer.

Film – Gymnasiebesøg på SCIENCE: