Gymnasieelever på museum

Besøg med klassen

SCIENCE tilbyder en række foredrag og øvelser for gymnasieklasser, som du kan bestille.

Vi afventer lige nu et nyt tilmeldingsmodul men har åbnet for tilmelding via denne formular. Inden du udfylder formularen, skal du notere numrene på de foredrag/øvelser, du er interesseret i.  Klik her for at se en oversigt over vores foredrag og øvelser. 

Indtil det nye tilmeldingsmodul er i funktion, sker planlægningen af gymnasiebesøg meget håndholdt, og der kan forekomme ventetid. Vi beder om forståelse herfor og beklager de gener, det måtte medføre.

OBS: Det er  ikke muligt at tilmelde sig Ø06 eller F144 via formularen, de to tilbud har særskilt tilmelding.

Tilmelding til F144 Kemiske demonstrationsforsøg med Anders Døssing Ser du ingen tider, er foredraget fuldt booket. Det er muligt at blive skrevet på venteliste ved at sende en mail til gymnasiebesoeg@science.ku.dk 

Når du tilmelder din klasse til et besøg hos os, afgiver du et ønske om at komme på besøg på et bestemt tilbud på en given dag og tidspunkt. Vi kan ikke garantere, at vi kan arrangere jeres besøg, præcis som I ønsker. Vi gør alt, hvad vi kan, men vi er afhængige af  forskernes kalendere. Det lykkes heldigvis i de fleste tilfælde. Når du tilmelder dig, er det en stor hjælp for os, hvis du skriver mulige alternative tidspunkter/dage for besøg i bemærkningsfeltet. Vi undersøger naturligvis først, om tidspunktet, du har angivet i selve tilmeldingen, kan lade sig gøre.

Gymnasiebesøg  inkluderer et oplæg om SCIENCEs uddannelser. Oplægget tager en halv time. 

Gå til oversigt over foredrag og øvelser

Af hensyn til den daglige undervisning på universitet, kan vi desværre ikke modtage tilmeldinger, der ligger mere end 90 dage frem i tiden. Af samme grund skal en tilmelding ske senest 3 uger, før den ønskede dag.
For enkelte øvelser er tilmeldingsfristen mere end de 3 uger, af hensyn til frembringelse af materialer.

Film – Gymnasiebesøg på SCIENCE:

 

Kontakt os på:

Gymnasiebesøgsordningen KU-SCIENCE
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Telefon 35 33 36 68

gymnasiebesoeg@science.ku.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få besked om nye tilbud, der kommer i løbet af året.