For grundskolen

På SCIENCE skaber og anvender vi naturvidenskabelig viden på højeste niveau. Viden, som biddrager til løsninger på de store udfordringer verden står overfor. 

Hvert år underviser og inspirerer SCIENCE Skoletjeneste mere end 25.000 skoleelever. Brobygning mellem grundskole, ungdomsuddannelse og universitet er et vigtigt mål for Skoletjenesten. Derfor leverer vi undervisningstilbud, der dermed til at vække interessen for naturvidenskab hos de børn og unge, der en dag bliver forskere eller dygtige specialister i de danske virksomheder.

I vores tilbud til grundskolen tager vi udgangspunkt i denne nyeste forskning og gør den relevant og vedkommende for elever fra 4.-10. klasse. Vores besøgstilbud er skabt til at supplere den naturvidenskabelige undervisning i grundskolen. Hos os er det de undersøgende dimensioner af naturfaget, der er i fokus.