12. juli 2016

Ild, fyrværkeri og sikkerhed (4.-6. klasse)

Med oplægget om ild, fyrværkeri og sikkerhed får eleverne kendskab til, hvad det vil sige, at ting brænder. De vil få indblik i hvilke ting, der kan brænde, og blive fortrolige med, hvilke sikkerhedsforanstaltninger man skal gøre sig, hvis man er i nærheden af noget brandfarligt. Med udgangspunkt i forsøgsfremvisninger af formidlerne fra Cirkus Naturligvis vil eleverne lære om, hvad fyrværkeri er – hvorfra farverne, lyden og lyset kommer.

Inden besøget

Når Cirkus Naturligvis besøger jeres skole, overtager vores studerende undervisningen for et par timer. For at klassen får mest muligt ud af besøget, forventes det at eleverne er bekendt med forberedelsesmaterialet. Dette kan enten ske ved at en lærer gennemgår materialet eller at eleverne selv læser det. I forberedelsesmaterialet er beskrevet baggrundsviden om emnet, som er godt at kunne forud for oplægget.

Se forberedelsesmateriale

For at undervisningen ikke bare skal blive et show, men også kan integreres i den øvrige undervisning, er det i øvrigt vigtigt at de implicerede lærere er opmærksomme på:

 • At dette forløb skal foregå i et fysik/kemi lokale eller et dertil svarende lokale.
 • Brandalarmen skal slås fra.
 • At en lærer er til stede under undervisningen.
 • At lærerne sørger for at holde styr på klassen under besøget, især under forsøgene.
 • At lærerne efter besøget udfylder det elektroniske evalueringsskema.
 • At lærerne i øvrigt meget gerne må deltage aktivt under gruppearbejdet.

Besøget

Under besøget inddrager vi eleverne så meget som muligt via forsøg og diskussioner. Det vigtigste ved besøget er, at eleverne har det sjovt, og selv får "fingrene i suppen".

Oplægget ”Ild, fyrværkeri og sikkerhed” vil overordnet komme igennem følgende emner/forsøg:

 • Sikkerhed
 • Brandtrekant og brandslukning
 • Hvad kan brænde, og hvilke tilstandsformer kan brænde?
 • Hvad laver farverne i fyrværkeri?
 • Forsøg med varme og lys

Kompetencemål:

 • Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser.

Færdigheds og vidensmål:

 • Eleven har viden om nogle atomer og molekyler.

Læringsmål:

 • Eleverne forstår, hvad en forbrænding er, og betydningen af materialers tilstandsformer ved forbrænding.
 • Eleverne forstår vha. brandtrekanten, hvordan en brand kan slukkes.
 • Eleverne opnår en forståelse for sammenhæng mellem grundstof og flammefarve.

Centrale begreber:

Brandtrekant, forbrænding, tilstandsformer og flammefarver.

Efter besøget
Vi stræber efter at den enkelte elev fagligt får en masse ud af besøget og samtidig at de bliver introduceret til en anden side af kemiens verden. Vi håber at elevernes interesse for netop denne gren af naturvidenskab øges.

Efter besøget opfordrer vi derfor at du som lærer vil hjælpe elever med at finde yderligere inspirerende materiale, hvis en elev viser interesse.
Vi har udarbejdet noget efterbehandlingsmateriale, som vi håber I vil bruge, det kan findes på linket her. 

Husk at udfylde det elektroniske mailudsendte evalueringsskema. Din mening er vigtigt for os, så vi kan gøre vores tilbud endnu bedre.

Emner