Regler for benyttelse af SCIENCEs parkeringsarealer

 

 

 

 

 

 

Fornyelse af parkeringslicens foregår én gang om året. Fornyelsen foregår i perioden fra medio december til 31. januar, og der vil blive sendt besked direkte til din KU e-mail.

 

 

 

Alle lejere og samarbejdspartnere, fx. rengøringsfirmaer, kantine, eksterne håndværkere m.v., samt forsøgspersoner kan ansøge om en elektronisk parkeringslicens ved at skrive til FrbPlus-Helpdesk@adm.ku.dk med oplysning om firmanavn, kontaktperson, telefon nr., kontaktpersons e-mail samt bilens registreringsnummer.

Rekvirér evt. registreringsliste hos FrbPlus-Helpdesk@adm.ku.dk

 

 

 

 • Gæster skal have udleveret en gæsteparkeringsbillet, hvorpå der tydeligt anføres registrerings nr. og dags dato. Se venligst bagsiden af billetten. Gæstebilletten placeres i forruden af bilen med logo og dags dato synligt. Gæstebilletten er kun gyldig på den anførte dato. Tilladelsen må ikke kopieres eller lånes ud. Der må ikke rettes på tilladelsen. Rettelser vil medføre en afgift.

 • Gæstebilletter kan rekvireres på institutter, bemandede receptioner, driftskontorer m.v. Husk at sætte p-skiven inden afhentning – gyldig i max. 15 minutter.

  Gæstebilletter kan ikke benyttes som erstatning for en permanent tilladelse.

 

 

 

 

 

 

 • Det kan ikke garanteres, at der er ledige pladser, når man som bruger ønsker at parkere på vores arealer.

 • Det er vigtigt, at du gør dig bekendt med skiltningen på området. Af denne vil det tydeligt fremgå, hvor på området der lovligt kan parkeres. Der må kun parkeres biler, hvor det er markeret med op-stribning på fliser eller asfalt.

 • Langtidsparkering af biler og motorcykler er ikke tilladt. Længere varighed med faglig begrundelse skal aftales med FrbPlus-Helpdesk@adm.ku.dk.

 • Parkering sker på egen regning og risiko. Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet påtager sig intet ansvar for evt. skader eller andet på parkerede motorkøretøjer.

 • KU er ikke ansvarlig for væsker eller genstande (herunder bygningsdele), der drypper, sprøjter eller falder ned på køretøjet.

 • Anvisninger fra Campus Service’s medarbejdere om P-forhold skal følges og går forud for nærværende regelsæt.

 • Der foretages rundering og kontrol af de parkerede biler på SCIENCEs parkeringsarealer døgnet rundt. Parkering uden gyldig parkeringslicens eller uden korrekt, udfyldt gæsteparkeringsbillet vil medføre en afgift.

 • Parkering, der blokerer brand- og flugtveje, eller parkering ved skiltning ”Parkering forbudt” vil medføre en afgift.

 • Er du i tvivl om, hvorvidt du retmæssigt kan parkere på området uden af få en afgift, skal du parkere uden for området.

 

 

 

Eventuelle henvendelser vedrørende uenighed om parkeringsafgift kan – indenfor 5 dage – rettes skriftlig til FrbPlus-Helpdesk@adm.ku.dk, med begrundelse for henvendelsen samt kopi af afgiften.