Ansøgningsskema for parkeringstilladelse på SCIENCE

Gældende for parkering på Nørre Campus, Frederiksberg Campus og dele af City Campus (kun Østre Voldgade 10).

Angivelse af hvor din parkeringslicens er gældende vil fremgå af den fremsendte kvittering.

Bemærk venligst:

  • Licensen skal fornyes én gang årligt, senest pr. den 31. januar
  • Èn ansøgning pr. bil (Max 2 biler pr. ansat)
  • Der må kun parkeres i de afmærkede båse
  • Parkeringstilladelsen skal annulleres ved ansættelsesophør
  • Spørgsmål vedr. parkering bedes rettet til FrbPlus-Helpdesk@adm.ku.dk
  • Først når du har modtaget en bekræftelse pr. e-mail, er licensen gyldig
  • Parkeringslicens skal bestilles min. dagen før den ønskes gyldig fra

Udfyldes af ansøgeren

Felter markeret med * skal udfyldes.

Ved tidsbegrænset ansættelse
Ændring af eksisterende licens