SCIENCE Uddannelse

I SCIENCE Uddannelse sætter vi en stor ære i at understøtte hele uddannelsesområdet på fakultetet på en kompetent og smidig måde – både når vi tager os af daglige administration og drift, og når vi faciliterer og bidrager til udviklingen på området.

Studieåret igennem står vi klar til at understøtte

 • de studerende på deres forskellige veje gennem uddannelsen
 • fagmiljøerne, når de tilrettelægger undervisning, eksamener, studiestart, eftervidereuddannelse mm.
 • fakultetsledelsen og studienævnene, når vi skal have fastsat rammer, udvikle og kvalitetssikre på uddannelsesområdet.

Vi løser vores opgaver i løbende dialog med fagmiljøerne, fakultetets ledelse, de forskellige beslutningstagere, udvalg, råd og nævn – og selvfølgelig de studerende. Samtidig arbejder vi tæt sammen og udveksler viden med KU’s øvrige fakulteter, fællesadministrationen og andre universiteter omkring udviklingen på uddannelsesområdet.

SCIENCE Uddannelse bliver ledet af studiechef, Karen Rønnow.

 

Vores opgaver i SCIENCE Uddannelse er fordelt på 5 sektioner med hovedansvar og særlige kompetencer inden for hver deres specialområder:

 • Sektion Studieadministration (SSA) udfører effektiv og kvalificeret administration af alle bachelor-, kandidat- og deltidsstuderendes studieforløb gennem hele deres uddannelsescyklus – fra de bliver indskrevet til de kan fejre eksamensbeviset.
  Se en oversigt over medarbejdere i SSA

 • Sektion Studienævn (SSN) understøtter SCIENCEs studienævn og studieledere i deres opgaver og udfører professionel og effektiv sagsbehandling af alt fra merit til dispensationer – altid med fokus på de studerendes retssikkerhed og ligebehandling.
  Se en oversigt over medarbejdere i SSN

 • Sektion Studieliv og Vejledning (SSV) støtter de studerende på SCIENCE i at finde handlekraft, trivsel og retning – både i deres studieliv og i den vigtige overgang til arbejdslivet. Det sker bl.a. gennem professionel og motiverende vejledning, webkommunikation og studiearrangementer og ved at samle og dele viden på området.
  Se en oversigt over medarbejdere i SSV

 • Ledelsessekretariatet (LED) yder kompetent ledelsesbetjening på et solidt fundament af viden. Sektionen hjælper også underviserne med at inddrage nye metoder og digitale værktøjer i undervisningen.
  Se en oversigt over medarbejdere i LED