SCIENCE Uddannelse

I SCIENCE Uddannelse sætter vi en stor ære i at understøtte hele uddannelsesområdet på fakultetet på en kompetent og smidig måde – både når vi tager os af daglige administration og drift, og når vi faciliterer og bidrager til udviklingen på området.

Studieåret igennem står vi klar til at understøtte

  • de studerende på deres forskellige veje gennem uddannelsen
  • fagmiljøerne, når de tilrettelægger undervisning, eksamener, studiestart, eftervidereuddannelse mm.
  • fakultetsledelsen og studienævnene, når vi skal have fastsat rammer, udvikle og kvalitetssikre på uddannelsesområdet.

Vi løser vores opgaver i løbende dialog med fagmiljøerne, fakultetets ledelse, de forskellige beslutningstagere, udvalg, råd og nævn – og selvfølgelig de studerende. Samtidig arbejder vi tæt sammen og udveksler viden med KU’s øvrige fakulteter, fællesadministrationen og andre universiteter omkring udviklingen på uddannelsesområdet.

SCIENCE Uddannelse bliver ledet af studiechef, Karen Rønnow.