SCIENCE Undervisningspris

Hvert år uddeler SCIENCErådet SCIENCE Undervisningspris til en dygtig og engageret underviser på fakultetet. Prisen er en anerkendelse af den vigtige rolle, undervisere spiller i at uddanne fremtidens akademikere og er en måde at fejre og belønne en ekstraordinær indsats.

Vinderen af prisen modtager en kontant præmie på 25.000 kr, samt en ekstra bevilling på 50.000 kr til at videreudvikle undervisningen i det team, som underviseren er en del af. Denne bevilling kan fx bruges til at dække udgifter til materialer, undervisningsassistenter, teknologi eller andre ressourcer, der kan forbedre undervisningsoplevelsen for de studerende.

SCIENCE Undervisningspris er en prestigefyldt pris, der hædrer de mest dedikerede og innovative undervisere på fakultetet.

Hvem kan indstille undervisere til prisen?

Undervisningsprisen på SCIENCE er åben for indstillinger fra alle fakultetets studerende og medarbejdere. Du kan nominere en underviser, som du mener fortjener anerkendelse for en ekstraordinær indsats i undervisningen på SCIENCE. Det er også muligt at nominere en kollega, men det er ikke muligt at indstille sig selv til prisen.

Institutternes undervisningsudvalg er også involveret i nomineringsprocessen og har mulighed for at indstille kandidater til undervisningsprisen.

Indstilling og kriterier til SCIENCE Undervisningspris 2024

  1. Underviseren bidrager ekstraordinært til at opnå stort engagement, kritisk refleksion og et højt fagligt niveau hos de studerende.
  2. Underviseren formidler vanskeligt stof på en inspirerende måde og giver konstruktiv feedback til de studerende.
  3. Underviseren spiller en væsentlig rolle for fornyelse og kvalitetsudvikling af undervisningen, fx gennem introduktion af nye undervisningsmetoder og ny teknologi eller inddragelse af ny forskningsbaseret viden, til gavn for de studerende.
  4. Underviseren deler erfaringer med og inddrager kollegaer og feedback fra de studerende i udvikling af egen undervisning.
  5. Underviseren understøtter relevans i undervisningen, fx gennem inddragelse af erfaringer fra praksis og inspiration fra eksterne parter.
  6.  Underviseren bidrager via sin forskningsbaserede undervisning og vejledning til, at studerende lærer at anvende videnskabelige teorier og metoder.
  7. Underviseren er god til at inddrage de studerende i faglige dialoger og er engageret i at besvare studerendes spørgsmål, særligt ift komplekse faglige udfordringer. Underviseren giver gode muligheder for at de studerende kan forfølge og nære egne faglige interesser. 

Note: Udarbejdet med udgangspunkt i den nationale undervisningspris 2024 og med input fra SCIENCErådet.

Der er åbent for nominering frem til den mandag den 22. april 12:00 og du kan indsende din nominering via denne formular.

OBS: Du også har muligheden for at indstille din / jeres kandidat til Årets Harald, KU's underviserpris med deadline i starten af april. Til denne pris er der dog krav om at studerende skal være medstillere på indstillingen og at man kun kan indstille individuelle undervisere. Kriterie 1 til 6 er de samme for begge priser, med den undtagelse at kriterie 3 og 4 er blevet sammenskrevet til et kriterie til KU's pris.