Regler og procedurer for ekstern censur på SCIENCE

Oversigt over censorkorps benyttet på SCIENCE

Navn på Censorkorps Uddannelser Kontakt/hjemmeside Udbydende universiteter
Censorkorps for Civilingeniøruddannelserne
 • Integrated Food Studies

Farrah Chehaiber
fache@adm.dtu.dk

DTU, AAU, AU, SDU og KU 
Censorkorps for Levnedsmiddelvidenskab
 • Food Innovation and Health
 • Food Science and Technology
 • Fødevarer og ernæring
 • Human Nutrition
 • Klinisk ernæring

www.levnedsmiddelcensor.ku.dk

KU, DTU
Censorkorps for Jordbrugsvidenskab
 • Agricultural Economics
 • Agriculture
 • Bioentreprenørskab
 • Bioteknologi / Biotechnology
 • Environment and Development
 • Environment and Natural Resource Economics
 • Environmental Science
 • Forest and Nature Management
 • Landscape Architecture / Landskabsarkitektur
 • Miljø- og Fødevareøkonomi
 • Naturressourcer
 • Nature Management
 • Sustainable Tropical Forestry (SUTROFOR)
 • Sustainable Forest and Nature Management (SUFONAMA)

www.jordbrugcensor.ku.dk

KU, AU
Censorkorps for Veterinærvidenskab
 • Husdyrvidenskab

https://sund.ku.dk/

KU
Censorkorps for Kemi
 • Kemi / Chemistry
 • Nanoscience

www.kemicensor.dk

KU, RUC, SDU, AU
Censorkorps for Geografi
 • Geografi & geoinformatik / Geography & geoinformatics
 • Climate Change
www.geograficensor.dk KU
Censorkorps for Geologi
 • Geologi-geoscience / Geology-geoscience
www.geologicensor.dk KU, SDU, AAU
Biologi
 • Biokemi / Biochemistry
 • Biologi / Biology
 • Molekylær biomedicin / Molecular biomedicine
 • Bioinformatics
https://www1.bio.ku.dk/censorkorpset-for-biologi/ KU, AAU
Datalogi
 • Computer Science / Datalogi
 • Bioinformatics
http://www.imada.sdu.dk/ KU, ITU, AAU, RUC, SDU, AU
Fysik
 • Fysik / Physics
 • Nanoscience

http://phys.medarbejdere.au.dk/

AU, KU
Matematik
 • Forsikringsmatematik / Actuarial Mathematics
 • Matematik / Mathematics
 • Matematik-økonomi / Mathematics-Economics
 • Statistics
 • Datalogi / Computer Science
www.math.aau.dk/ AAU, KU, RUC, SDU, AU, DTU
Idræt
 • Idræt
 • Humanfysiologi
 • Humanistisk-samf. idrætsvidenskab
https://health.medarbejdere.au.dk/ AU, KU, SDU, AAU
Økonomi
 • Matematik-økonomi / Mathematics-Economics
www.econ.ku.dk/censor KU, SDU, AAU, AU

Relevante bekendtgørelser

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser
(eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse af lov om universiteter
(universitetsloven)