SCIENCE Økonomi

SCIENCE Økonomi ledes af konstitueret økonomichef Marianne Libak Hansen og er en administrativ enhed ved SCIENCE Fakultetssekretariat.

SCIENCE Økonomi består af to sektioner:

  • Budgetsektionen er under daglig ledelse af konstitueret sektionsleder Anders Halckendorff
  • Regnskabssektionen er under daglig ledelse af konstitueret økonomichef Marianne Libak Hansen.

SCIENCE Økonomi er placeret i hovedbygningen på Bülowsvej 17, 1. sal, 1870 Frederiksberg C.

Budgetsektionen

Budgetsektionen udarbejder fakultetets samlede budget, laver budgetopfølgning, varetager den interne bevillingsfordeling til institutter og andre bevillingshavere samt udfører bevillingskontrol og yder vejledning af fakultetets bevillingshavere i dispositionsspørgsmål. Budgetsektionen er ansvarlig for udarbejdelse af fakultetets ledelsesinformation samt diverse økonomiske analyser, strategiarbejde, kontraktstyring og udbud.

Medarbejdere i budgetsektionen

Regnskabssektionen

Regnskabssektionen arbejder med at sikre korrekt og rettidig behandling af købs- og salgsfakturaer, kontrol af rejseafregninger, omposteringer, registreringer af anlæg, afstemning af kasse/banker m.v. med henblik på at sikre, at fakultets regnskabsdata er retvisende til brug for den samlede økonomistyring.

Medarbejdere i regnskabssektionen

Arktisk Stations Råd

SCIENCE Økonomi varetager derudover sekretariatsfunktionen for Arktisk Stations Råd.