Kunstig intelligens - hvor klar er vi?

Kunstig intelligens - etik og ændrede arbejdsgange, 5. sep. 2024, Festauditoriet, Bülowsvej 17, kl. 15-18

  Er vi parate til at håndtere de betydelige etiske udfordringer, der følger med kunstig intelligens? Kom med til SCIENCE’s alumnearrangement, hvor førende forskere inden for AI sætter vigtige spørgsmål på dagsordenen.

  Du kan blandt andet høre om AI etik, og hvordan man navigerer i det, brugen af kunstig intelligens på arbejdspladsen, og om den gode brug af biologiske data. Sammen med forskerne får du også mulighed for at dykke ned i helt centrale spørgsmål som:

  • Kan etiske overvejelser i kunstig intelligens betale sig - og er det overhovedet et meningsfuldt spørgsmål?
  • Er brug af kunstig intelligens den eneste vej frem - eller er vejen tilbage til det analoge i virkeligheden vejen frem?
  • Hvor går grænserne for brug af kunstig intelligens - og er der grænser for hvor langt de kan flytte sig i de kommende år?


  Program

  14.30 Ankomst og registrering

  15.00-15.10 Velkomst 

  V. moderator Mogens Steffensen, institutleder og professor, Institut for Matematiske Fag

  15.10-15.30 Kunstig intelligens og den gode forretning

  V. Sune Hannibal Holm, lektor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

  AI etik vedrører, hvordan aktører bedst afvejer grundlæggende værdier som eksempelvis fairness og transparens i deres anvendelse af kunstig intelligens. Men har virksomheder og offentlige institutioner nogen forpligtigelse til at efterleve etiske værdier, hvis det koster på eksempelvis konkurrenceevne eller effektivitet og ikke er et krav i lovgivningen?

  15.30-15.50 Kunstig intelligens og det gode arbejdsliv

  V. Naja Holten Møller, lektor, Datalogisk Institut

  Medarbejderdata, sporing, og overvågning er det kontinuum, der ofte gribes til i principielle overvejelser om brugen af nye kunstig intelligens teknologier på arbejdspladsen, men kan de i praksis også skabe et bedre arbejdsliv, med ansattes trivsel og tryghed som mål?

  15.50-16.10 Kunstig intelligens - muligheder og faldgruber fra en studerendes perspektiv

  v. Alberte Thorsgaard, stud.cand.it

  Som studerende har jeg oplevet kunstig intelligens' potentiale på nært hold. Kunstig intelligens er ikke blot avancerede algoritmer, der kan revolutionere produktiviteten på tværs af brancher. Kunstig intelligens rummer også store etiske og sociale udfordringer. Jeg vil dele mine personlige erfaringer og indsigter inden for kunstig intelligens, samt hvad det betyder for studerende, som ønsker at udnytte kunstig intelligens' muligheder.

  16.10-16.30 Pause

  16.30-16.50 Kunstig intelligens og den gode brug af biologiske data

  V. Ole Winther, professor, Biologisk Institut

  Kunstig intelligens er allevegne i disse tider - også indenfor biologi og medicin. Med udgangspunkt i de seneste års landvindinger vil jeg beskrive, hvad moderne systemer som AlphaFold og ChatGPT kan og ikke kan indenfor det biologiske område og forsøge at give opskriften på den gode brug af biologiske data.

  16.50-17.10 Sygdomsforebyggelse med prædiktiv AI

  V. Bjarke Haworth Mønsted, Senior Data Scientist, PFA Pension

  Mental mistrivsel er et voksende samfundsproblem, og antallet af stresssygemeldinger stiger stødt. Kunstig intelligens kan bruges til at vurdere, hvem som er i særlig høj sygdomsrisiko. Dette gør det muligt at målrette forebyggende behandlingstilbud, hvilket er særdeles effektivt til at forhindre længerevarende sygdom. Men hvordan ser AI-drevet sygdomsforebyggelse ud i praksis, og hvilke problemstillinger er der ift. jura, etik, og tillid?

  17.10-17.30 Kunstig intelligens - et mødested for SCIENCE's fagligheder

  V. Jesper Wengel, prodekan for innovation og samfundsrelationer, SCIENCE

  17.30-17.40 Afrunding

  V. moderator Mogens Steffensen, institutleder og professor, Institut for Matematiske Fag

  17.40-18.00 Netværk og forfriskninger

  18.00 Tak for i dag

  Mød indlægsholderne

  Sune Hannibal Holm, lektor på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
  Sune Hannibal Holm |Lektor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
  Naja Holten Møller, lektor på Datalogisk Institut
  Naja Holten Møller | Lektor, Datalogisk Institut
  Alberte Thorsgaard, datalogistuderende
  Alberte Thorsgaard | Studerende, Datalogisk Institut
  Ole Winther, professor på Biologisk Institut
  Ole Winther | Professor, Biologisk Institut
  Bjarke Haworth Mønsted, Senior Data Scientist i PFA Pension
  Bjarke Haworth Mønsted | Senior Data Scientist, PFA Pension